Lauwersland Online - 165ste lid voor Volleybalvereniging Merna

165ste lid voor Volleybalvereniging Merna

Op maandag 20 maart verwel­komde Volley­bal­veren­ging Merna uit Leens haar 165ste lid.

Mark Hofman werd bij zijn her-aanmel­ding maan­dag­avond door het bestuur verrast met een mooi trai­nings­shirt. Dat Mark het 165ste lid is, is kenmer­kend voor de groei van de volley­bal­ver­e­ni­ging. Het afge­lopen jaar is er hard aan de weg getim­merd met verschil­lende bekende en nieuwe sporten. Zo heeft A.V.V. Merna naast volleybal een grote groep kinderen die meedoet met Peuter- en Kleu­tergym en een groep enthou­si­aste freerun­ners.

Heb je belang­stel­ling voor volleybal, gym of freerun­ning? dan heeft A.V.V. Merna uiter­aard ook een plaats voor jou! Bekijk voor de actuele trai­nings­tijden de website www.avvmerna.nl/trainingstijdenteams !

Op de foto: Sven Halma (links) en Mark Hofman (rechts)
Foto: © Bart Tuma | Bart Foto­gra­feert