Lauwersland Online - 40 aanhoudingen tijdens jaarwisseling in Noord-Nederland

40 aanhoudingen tijdens jaarwisseling in Noord-Nederland

Tijdens de jaar­wis­se­ling heeft de politie in Noord-Neder­land te maken gehad met enkele grotere inci­denten. In totaal werden 40 aanhou­dingen verricht. Het ging daarbij om uiteen­lo­pende feiten zoals brand­stich­ting, vernie­ling en bele­di­ging.

Geweld tegen hulpverleners

Agenten zijn tijdens Oud & Nieuw op diverse plaatsen met agressie en geweld gecon­fron­teerd. Agenten en brand­weer­lieden werden in een aantal gevallen met vuur­werk beko­geld. Tegen vijf aange­houden verdachten wordt proces-verbaal opge­maakt voor dit geweld.

Elim

Bij de hulp­ver­le­nings­dien­sten kwam kort na 01:00 uur een melding binnen van een bran­dende bouw­keet op de Dorps­straat in Elim. Toen de brand­weer de brand wilden blussen, werden brand­weer en politie door een groep van onge­veer 70 jongeren beko­geld met vuur­werk. Daarna is besloten om ME in te zetten. Die heeft ruimte kunnen creëren, waarna de brand­weer het vuur kon blussen. Vervol­gens is opnieuw met zwaar vuur­werk naar politie en brand­weer gegooid. Hierop zijn twee personen, een 20-jarige man en een 16-jarige jongen uit Elim, aange­houden en inge­sloten voor een nader onder­zoek.

Damwâld

In een feest­tent aan de Badhuswei in Damwâld zijn 27 feest­gan­gers in aanra­king gekomen met een prik­ke­lende stof. Daar­door kregen ze last van ogen en lucht­wegen. De slacht­of­fers zijn opge­vangen en behan­deld in de vlakbij gelegen sporthal. Het feest kon na korte tijd weer door­gang vinden.

Vanmorgen rond 10:30 uur is een 18-jarige inwoner uit de gemeente Dantu­ma­deel aange­houden voor het spuiten van de prik­ke­lende stof. De politie is nog volop bezig met het onder­zoek.

Stad Groningen

Een 26-jarige man uit Papen­burg (D) werd op de Nieuw­stad in Groningen door twee mannen beroofd. Ze dwongen hem om geld af te geven. Nadat hij dat had gedaan, werd hij meege­nomen naar een geld­au­to­maat in de buurt. Daar moest hij onder dwang geld pinnen dat hij ook af moest geven.

Het slacht­offer meldde zich bij de politie, waarna een onder­zoek werd gestart. Met de beschik­bare infor­matie wisten agenten korte tijd later een verdachte aan te houden. Het gaat om een 23-jarige man uit Groningen.

Zeijen

Aan de Zuider­straat in Zeijen brandde een schuur af nadat jongeren een bier­keet in brand hadden gestoken. Het vuur sloeg vervol­gens over naar de schuur. Vier jongeren werden aange­houden als verdachte van deze brand­stich­ting. De verdachten, twee jonge­mannen van 17 en 18 jaar oud uit Zeijen en 18 en 19 jaar oud uit Assen, zijn aange­houden.

40 aanhoudingen in Noord-Nederland

De politie in de drie noor­de­lijke provin­cies verrichtte tijdens de jaar­wis­se­ling 40 aanhou­dingen. Het ging daarbij om uiteen­lo­pende feiten zoals brand­stich­ting, vernie­ling en bele­di­ging.

Een deel van de aange­houden verdachten zijn vannacht direct gehoord en verlieten met een proces-verbaal het poli­tie­bu­reau. Anderen werden voor nader onder­zoek inge­sloten.

Meldingen via 0900 — 8844

Via 0900 — 8844, het lande­lijke servi­ce­nummer van de politie, kwamen in Noord-Neder­land zo’n 2300 tele­foon­tjes binnen. Deze tele­foon­tjes gingen veelal over vuur­werk­over­last, brandjes en geluids­over­last. De meld­kamer in Noord-Neder­land kreeg onge­veer 1550 tele­foon­tjes te verwerken.

© Politie.nl