Lauwersland Online - 50 plus Jobbeurs voor werkzoekenden in BMWE-gemeenten

50+ Jobbeurs voor werkzoekenden in BMWE-gemeenten

Op maandag 9 januari orga­ni­seert Werk­plein Ability in Winsum samen met regi­o­nale werk­ge­vers een Jobbeurs voor werk­zoe­kenden van 50 jaar en ouder, woon­achtig in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond.

Voor 50-plus­sers is het vaak lastig om (nieuw) werk te vinden. Op de Jobbeurs krijgen zij de kans om op een laag­drem­pe­lige manier met werk­ge­vers in contact te komen, te netwerken en prak­ti­sche tips te ontvangen.

Speeddaten en workshoppen tijdens de Jobbeurs

De Jobbeurs begint om 14:00 uur en wordt inge­leid door Marc Verschuren, wethouder van de gemeente Winsum. Daarna kunnen de geno­digde deel­ne­mers speed­dates met werk­ge­vers­or­ga­ni­sa­ties aangaan, kennis­maken met de dit-WERKt!-applicatie en meedoen aan andere inte­res­sante work­shops als Werk aan je winkel!, Bevlogen Netwerken. Zo kunnen zij op een onge­dwongen manier met werk­ge­vers in gesprek komen en zich laten tippen over hun eigen persoon­lijke moge­lijk­heden en kansen.

Inzicht in arbeidsmarktpositie

Om werk­zoe­kende 50-plus­sers zo goed moge­lijk te kunnen helpen, is het belang­rijk om goed inzicht te krijgen in hun arbeids­markt­po­sitie. Werk­plein Ability, regi­o­nale werk­ge­vers en andere samen­wer­kings­part­ners helpen hen hierbij. De over­heid heeft ook extra geld beschik­baar gesteld om deze groep werk­zoe­kenden te onder­steunen.


Werk­plein Ability
Ubbo J. Mans­holt­plein 2
9951 BX Winsum

Datum: maandag 9 januari 2017
Tijd: 14:00 — 17:00 uur

Bezoek voor meer infor­matie de website www.werkpleinability.nl !