Lauwersland Online - Aalf Bulthuis uit Noordwolde koninklijk onderscheiden

maandag 26 april 2021

Aalf Bulthuis konink­lijk onderscheiden

Vanoch­tend is Aalf Bulthuis uit Noord­wolde gebeld door burge­meester Bolding van de gemeente Het Hoge­land: hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt deze konink­lijke onder­schei­ding vanwege zijn inzet voor de leef­baar­heid en sociale acti­ve­ring in Noord­wolde en Zuidwolde.

Aalf Bulthuis (12 november 1943) is geboren en getogen in Noord­wolde. Samen met zijn twee broers was hij direc­teur van het fami­lie­be­drijf Bulthuis BV, wat inmid­dels al meer dan 160 jaar bestaat. Op zijn 77e  - twaalf jaar na zijn pensi­o­ne­ring - is Aalf Bulthuis nog steeds werk­zaam als advi­seur bij het bedrijf dat inmid­dels wordt geleid door zijn zoon, de vijfde gene­ratie Bulthuis. Naast zijn drukke baan maakte hij veel tijd vrij om zich in te zetten voor zijn dorp en omgeving.

VV Noord­wolde

Toen Aalf 17 jaar was, heeft hij samen met een paar vrienden het plan opgevat om een voet­bal­club op te richten. VV Noord­wolde was een feit en startte aan het Plat­ten­bur­ger­voetpad in Noord­wolde met Aalf Bulthuis als voor­zitter. Om als club toekomst­be­stendig te zijn, moest er een nieuwe plek worden gevonden. Onder Aalf zijn aanvoe­ring verhuisde de club naar de Stich­tingsweg in Noord­wolde waar de club nog steeds geves­tigd is. Na 23 jaar voor­zit­ter­schap heeft hij, als erelid van de club en bonds­ridder van de KNVB voor zijn dien­sten voor de club, het stokje overgedragen.

Stich­ting Dorps­huis Noordwolde

Op initi­a­tief van Aalf zijn vader, Freerk Bulthuis, werd in 1966 de stich­ting dorps­huis De Wold­stee opge­richt. In 1974 nam Aalf het voor­zit­ter­schap over van zijn vader. Er zijn diverse vere­ni­gingen actief in het dorps­huis zoals een kaart­club, een toneel­club, een schiet­club, een dart­club en een terras­club. Hij is inmid­dels het langst­zit­tende bestuurslid met 47 jaar voorzitterschap.

Tennis­ver­e­ni­ging ZNEO

Naast het oprichten en besturen van de voet­bal­club is Aalf Bulthuis ook nauw betrokken geweest bij de oprich­ting van tennis­ver­e­ni­ging ZNEO in Zuid­wolde. Hij was voor­zitter van ZNEO van 1983 tot en met 1989. Ook bij ZNEO is Aalf Bulthuis benoemd tot erelid van de vereniging.

Redenen genoeg om hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op woensdag 28 april zal hij - in verband met de geldende coron­a­maat­re­gelen - in kleine kring zijn konink­lijke onder­schei­ding in ontvangst mogen nemen.

Media & tekst: © Marieke Uilkema - Bulthuis