Lauwersland Online - Aanhoudingen tijdens drugsonderzoek in Uithuizen

Aanhoudingen tijdens drugsonderzoek in Uithuizen

Tijdens een drugs­on­der­zoek in Uithuizen heeft de politie gister­avond acht personen aange­houden.

In een woning aan de Vica­riehof zou drugs­handel plaats­vinden. Buurt­be­wo­ners klaagden over over­last waarna een drugs­on­der­zoek werd inge­steld.

De politie heeft gebruik­ge­maakt van honden om de drugs op te sporen. In de woning werd een nog onbe­kende hoeveel­heid drugs aange­troffen. Daar­naast werd een auto en een geld­be­drag in beslag genomen.

De verdachten, afkom­stig uit diverse plaatsen in de provincie Groningen en in de leef­tijd van 22 tot 46 jaar, zijn over­ge­bracht naar het poli­tie­bu­reau. Vier van hen zijn inge­sloten voor verder onder­zoek.

© Politie.nl