zondag 15 september 2019

Vrijdag 27 september: Stil­te­mo­ment in de kerk van Zuur­dijk

Op vrijdag 27 september zal in de kerk van Zuur­dijk het laatste Stil­te­mo­ment van 2019 plaats­vinden.

Ds. Tinus Gerrits uit Leens steekt om 16:00 uur een kaars aan, Peri Kim impro­vi­seert op het geres­tau­reerde Rohl­fing­orgel, Tinus Gerrits zal een korte toelich­ting uitspreken, leest de psalm en dan is er stilte… Tot slot leest Hans Robertus de psalm in het Gronings.

De Stil­te­mo­menten volgen de numme­ring van de psalmen. Er werd ooit begonnen met psalm 1. Op vrijdag 27 september zal het Stil­te­mo­ment in het teken staan van psalm 52.

Bezoe­kers zijn van harte welkom om te luis­teren en de stilte mee te beleven. Een unieke gele­gen­heid om het orgel te horen en deze bijzon­dere kerk te zien.

De toegang is gratis maar een vrij­wil­lige bijdrage is van harte welkom.

Bezoek voor meer infor­matie over de kerk van Zuur­dijk de website www.kerkzuurdijk.nl !

Foto's: De kerk van Zuur­dijk | © Lauwers­land Online
Tekst: © Annette Broek­huizen

Kerk Zuur­dijk

Hoofdweg 43
9966 VB Zuur­dijk

Datum: vrijdag 27 september 2019
Tijd: van 16:00 tot 17:00 uur

Kosten: de toegang is gratis!
WINKELEN

Kring­loop­winkel De Snuf­fel­schuur aan de Dorps­straat 26 in Enum­atil is elke zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur geopend.

PERSONEEL GEZOCHT

Aanpakker voor schoon­maak van een groot huis in Zuid­horn voor 3 uur per week op maandag of vrijdag. Erva­ring is vereist.

Bel 06 - 5050 8231 voor meer infor­matie.