Lauwersland Online - Advies recyclingbijdrage auto's en beheerbijdrage batterijen dalen in 2017

Advies recyclingbijdrage auto’s en beheerbijdrage batterijen dalen in 2017

De advies recyclingbijdrage voor personen- en lichte bedrijfswagens daalt in 2017 van 45 euro naar 42,50 euro (incl. BTW) per nieuw verkocht voertuig. Ook de advies beheerbijdragen voor Li-ion accu’s voor hybride en vol-elektrische auto’s gaan naar beneden.

ARN geeft in opdracht van de autobranche uitvoering aan de productbesluiten Bba (Besluit beheer autowrakken) en Bbb (Besluit beheer batterijen). Voor beide activiteiten int ARN een bijdrage bij de importeur om de recyclingkosten te dekken. ARN verzorgt de jaarlijkse verslaglegging aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zorgt voor een landelijk dekkend netwerk van afgiftepunten waar de eindgebruiker zijn auto of accu kosteloos kan inleveren.

Autowrakken

De recyclingbijdrage op auto’s maakt het mogelijk om aan de wettelijke verplichting te voldoen van het Bba en ook komend jaar opnieuw een recyclingprestatie van 95 procent te realiseren. ARN werkt hiervoor samen met ruim 300 bedrijven in de keten van afgedankte auto’s en recyclet de laatste cruciale procenten met behulp van de Post Shredder Technology (PST)-fabriek in Tiel. De komende jaren staan bij ARN in het teken van efficiency en het ontwikkelen van nieuwe afzetmarkten om de kosten van recycling te verlagen. Daardoor kan de advies recyclingbijdrage per auto in 2017 omlaag naar 42,50 euro (incl. BTW).

Accu’s en batterijen

Door het ontwikkelen van mogelijkheden voor second-use van Li-ion accu’s kunnen de recyclingkosten omlaag. Daarnaast zijn er, anticiperend op de marktontwikkelingen, twee nieuwe categorieën toegevoegd. De nieuwe advies beheerbijdrages voor het jaar 2017 zien er als volgt uit:

• De advies beheerbijdrage voor loodzuur en NiMH auto(start-) accu’s en -batterijen blijft gelijk aan die van 2016: 0,05 euro (excl. BTW).

De advies bijdragen voor Li-ion (start-)accu’s worden in 2017 (incl. BTW):
• 10 euro per accu bij een accu gewicht ≤5 kg
• 25 euro per accu bij een accu gewicht >5 kg en ≤25 kg
• 75 euro per accu bij een accu gewicht >25 kg en ≤100 kg
• 150 euro per accu bij een accu gewicht >100 kg en ≤350 kg
• 180 euro per accu bij een accu gewicht >350 kg en ≤600 kg
• 210 euro per accu bij een accu gewicht >600 kg en ≤900 kg

Deze beheerbijdragen voor Li-ion accu’s en batterijen komen bovenop de 42,50 euro recyclingbijdrage.


Over ARN

Grondstoffen worden schaarser. Ook de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van auto’s. We moeten er zuiniger mee omgaan en ervoor zorgen dat materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt.

In de auto-industrie gaat het om duizelingwekkende aantallen. De wereldwijde autoproductie ligt boven de 90 miljoen nieuwe auto’s per jaar. Daarvan komen in Nederland jaarlijks zo’n 500.000 voertuigen op de markt.

Alle lidstaten van de Europese Unie moeten sinds 2015 95% van het gewicht van afgedankte auto’s nuttig toepassen volgens de Europese Autowrakken richtlijn.

ARN, motor achter de Nederlandse autorecyclingketen

ARN heeft de opdracht ervoor te zorgen dat Nederland de 95%-doelstelling haalt. Dit is de afgelopen jaren ruimschoots gelukt. 88,9% van de afgedankte auto’s wordt gerecycled en 9,8% nuttig toegepast. Daarmee komen we op een totaal percentage van 98,7% in 2016.

Een vooruitstrevende overheid, een betrokken automobielsector, honderden gepassioneerde ondernemers in de recyclingsector en financiële bijdragen van consumenten hebben de ruimte geschapen om dit niveau te kunnen bereiken. En daarmee zijn we uniek in Europa.

Autorecycling doen we samen

ARN staat voor volledige autorecycling. Al onze inspanningen zijn erop gericht dit doel zo snel mogelijk en economisch haalbaar te realiseren.

We werken samen met de hele keten van autorecycling. We ondersteunen individuele ondernemers om zich verder te verduurzamen. De maakindustrie kan mede dankzij onze expertise steeds meer hoogwaardig gerecycled materiaal toepassen en verwerken tot nieuwe producten. We helpen consumenten en garagehouders hun oude auto’s verantwoord in te leveren. We denken mee met overheden bij het ontwikkelen van regelgeving en stimuleren een gelijk speelveld.

Ook verrijken we de kennis van duurzame recycling door eigen onderzoek en innovatie. Deze kennis delen we belangeloos. En om noodzakelijke ontwikkelingen te versnellen, treden we waar nodig op als investeerder en ondernemer. Zo worden in onze ‘Post Shredder Technology’ fabriek ook de laatste restanten van auto’s verwerkt tot waardevolle materialen.

Bezoek voor meer informatie over Auto Recycling Nederland de website www.arn.nl !

© ARN