Afghaanse eva­cués in Zout­kamp ver­huizen in november naar Winsum en Uithuizen

Lauwersland Online - Afghaanse evacués in Zoutkamp verhuizen in november naar Winsum en Uithuizen

Foto: © Lau­wers­land Online

De Afghaanse eva­cués die nu nog in de Willem Lode­wijk van Nas­sau­ka­zerne in Zout­kamp ver­blijven, ver­huizen niet in oktober maar in november naar de nieuwe opvang­centra in Winsum en Uithuizen.

Dit uit­stel heeft te maken met de aan­voer van onder­delen voor de woningen die uit Grie­ken­land moeten komen. Daar­naast is extra tijd nodig voor de vei­lig­heids­tech­ni­sche keu­ring van de containerwoningen.

Meer nieuws en activiteiten