LAUWERSLAND ONLINE - AIMEE VAN ERKEL EN LENNART DIJKSTRA VINDEN GOUDEN EIEREN OP LANDGOED VERHILDERSUM

Aimee van Erkel en Lennart Dijkstra vinden gouden eieren op Land­goed Verhil­dersum

Op Paas­maandag is op Land­goed Verhil­dersum in Leens tradi­tie­ge­trouw de vraag “Wie vinden de gouden- en zilveren eieren?”. Meer dan 450 kinderen en hun bege­lei­ders, onder aanvoe­ring van de paas­haas en het kleine paas­haasje, trot­seerden de kou en zwermden uit over de tuinen en singels rondom de Borg.

De beide paas­hazen en hun helpers hadden meer dan 2000 choco­lade paasei­tjes verstopt maar het bleek nog niet zo eenvoudig om de gouden- en zilveren eieren te vinden. De meeste kinderen vonden wel choco­lade eitjes, ook heer­lijk natuur­lijk.

Uitein­de­lijk bleek de geluk­kige vinder van het gouden ei in de binnen­tuin de 4-jarige Aimee van Erkel uit Warffum te zijn. De 4-jarige Levi Smale uit de stad Groningen vond het zilveren ei. De 6-jarige Lennart Dijkstra uit Wehe - den Hoorn was de geluk­kige vinder van het gouden ei in de singel en de 7-jarige Rowin van Dijk uit Leens vond het zilveren ei. De bijzon­dere eieren mochten bij de paas­hazen geruild worden tegen een prach­tige choco­lade paas­ver­ras­sing.

De grote en kleine paas­haas waren heel enthou­siast over de grote schare kinderen en de goede sfeer. Ze hebben beloofd volgend jaar weer langs te komen!