Lauwersland Online

maandag 23 juli 2018

Alle Hens Aan Dek op vernieuwde Markt tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen in Dokkum

Na een zeer geslaagde eerste editie in 2017 staat dit jaar Alle Hens Aan Dek weer op het programma van de Admi­ra­li­teits­dagen. Het festi­valon­der­deel met alter­na­tieve rock­mu­ziek vindt plaats op de volledig vernieuwde Markt. Gert Jan de Beer namens de orga­ni­se­rende acti­vi­tei­ten­com­missie: "Die nieuwe setting leek een uitda­ging van jewelste, maar aan de teken­tafel hebben we een terrein geschetst dat het resul­taat van vorig jaar nog wel eens kan over­treffen!"