Lauwersland Online - Alternatieve troonredes Basisschool De Wel inspiratie voor gemeenteraad Dantumadiel

Alternatieve troonredes Basisschool De Wel inspiratie voor gemeenteraad Dantumadiel

Groep 7b/8 van CBS De Wel uit Broek­ster­wâld won de origi­na­li­teits­prijs van de schrijf­wed­strijd "Pimp de troon­rede" die na Prins­jesdag werd uitge­reikt in Den Haag.

Het college was onder de indruk van de troon­redes van de leer­lingen en wilde hen graag in het zonnetje zetten. Daarom heeft de burge­meester de klas gevraagd om vóór de gemeen­te­raads­ver­ga­de­ring, waarin de begro­ting werd vast­ge­steld, hun troon­redes nogmaals voor te dragen.

Burge­meester Sicko Heldoorn vond de presen­ta­ties heel origi­neel: "De ideeën van de leer­lingen waren een inspi­re­rend begin van de avond. Ik vind het een gewel­dige pres­tatie van de leer­lingen. Dit zijn hope­lijk onze volks­ver­te­gen­woor­di­gers van de toekomst."

De leer­lingen stelden verschil­lende zaken aan de orde zoals goed­koper sporten voor kinderen, een strenger beleid tegen drugs en meer vrij­wil­li­gers voor ouderen.

De leer­lingen werden met een paar­den­tram naar de raads­zaal gebracht en de gemeen­te­raad en het college ontvingen hen fees­te­lijk op de rode loper (de dames mét hoedje). Burge­meester Sicko Heldoorn reikte ook nog een prijs uit aan de leer­lingen: een cheque van € 300,- die ze mogen besteden aan een zelf­ge­kozen goed doel.

Foto: © Nanne Nicolai
© Gemeente Dantu­ma­diel