Lauwersland Online - Amateurkunstexpositie "Verborgen schatten"

Amateurkunstexpositie "Verborgen schatten"

Ook dit jaar orga­ni­seert Land­goed Verhil­dersum in Leens een amateur­kunst­ex­po­sitie. Deze keer is het thema "Verborgen Schatten". Amateur­kun­ste­naars uit de regio krijgen de kans hun kunst­werken te tonen aan een groot publiek.

Bent u een amateur­kun­ste­naar en is het voor u een uitda­ging om naar een thema te werken? Wilt u uw werk graag eens aan een groter publiek laten zien in een profes­si­o­nele omge­ving? Dat kan!

Schil­dert u graag, maakt u hout­snij­werk of kera­miek, knip­kunst, textiel­werk, foto’s of welke andere tech­niek dan ook, het thema "Verborgen Schatten" biedt vele moge­lijk­heden en aankno­pings­punten. Laat uw fantasie spreken en verras het publiek met uw unieke kunst­werk.

De inge­le­verde werken zullen tijdens de opening besproken worden door kunste­nares en docente Anneke Buikema. Zij geeft onder andere nuttige tips en laat u groeien als kunste­naar.

De expo­sitie wordt gehouden van 30 september tot en met 29 oktober 2017 in de Muse­um­boer­derij op Land­goed Verhil­dersum in Leens.

Alle amateur­kun­ste­naars van 16 jaar en ouder uit de regio mogen meedoen. U kunt zich aanmelden tot 14 augustus 2017. De ruimte is beperkt dus meld u tijdig aan! Wilt u graag meer weten? Neem dan contact op met Land­goed Verhil­dersum, tele­foon­nummer 0595 — 571 430 of via info@verhildersum.nl en vraag een aanmel­dings­for­mu­lier.