Lauwersland Online - AndersWad: feest van de streek op 5 november bij ‘t Ailand - Lauwersoog

AndersWad: feest van de streek op 5 november bij ‘t Ailand — Lauwersoog

Proef­lo­kaal 't Ailand vult een varken met oesters, als symbool voor de rijke regio

Komende zondag­middag 23 oktober gaat in de haven van Lauwersoog bij Proef­lo­kaal 't Ailand een varkentje aan het spit met de buik vol oesters. Vanaf 14:00 uur kan deze geproefd worden.

Op deze manier test ‘t Ailand het uitda­gende recept dat op zaterdag 5 november tijdens het AndersWad Festival in het groot zal worden klaar­ge­maakt. Hier­voor gebruiken ze een volwassen Bonte Bent­heimer van de Wadden­var­kens in Uithui­zer­meeden. Dat grote varken zal speciaal voor het AndersWad Festival worden geslacht om gevuld met oesters symbool te staan voor de rijkdom van de Wadden­regio.

Op het AndersWad Festival komen onder andere muzi­kanten, produ­centen van streek­pro­ducten en straat­the­ater samen om deze rijkdom te vieren. Het festival vindt plaats bij ‘t Ailand en start die zaterdag om 12:00 uur. De toegang is gratis!

Groeiende oestercultuur in de Waddenregio

We hadden in de Wadden­regio ooit een oester­cul­tuur met inheemse Platte oesters. Door over­ex­ploi­tatie, veran­de­rende milieu-omstan­dig­heden en ziekten is deze oester uit de Waddenzee verdwenen. Later werd de Japanse oester naar het Wad gebracht. Die gedijt hier erg goed en inmid­dels zijn er verspreid over het Wad grote wilde oester­banken te vinden. Door die oester­banken kan hier opnieuw een rijke oester­cul­tuur ontstaan.

Een inspi­ra­tie­bron voor deze toekomst­dromen is het boek "Oesters van New York, een stads­ge­schie­denis" van Mark Kurlansky. New York heeft volgens Kurlansky zijn groei groten­deels te danken aan de schaam­te­loze hoeveel­heden oesters in de beneden-Huds­on­ri­vier. De handel in oesters, eeuwen­lang goed­koop volks­voedsel, leidde al tot de welvaart en groei van de Hollandse kolonie Nieuw Amsterdam en zette later dankzij de export naar Europa New York op de wereld­kaart.


Lauwersland Online - AndersWad: feest van de streek op 5 november bij ‘t Ailand - Lauwersoog


Viering van onze rijke regio tijdens AndersWad festival op 5 november

Als rijke oester­banken voor de kust de basis kunnen zijn voor de ontwik­ke­ling van een stad als New York, dan zijn we echt scha­the­mel­tje­rijk hier aan het Wad. Dat is zeker iets om te vieren! We gaan op 5 november een varken de buik volstoppen met oesters en dan roos­teren aan het spit, zoals beschreven in het boek "Oesters van New York, een stads­ge­schie­denis". De pure deca­dente rijkdom van grote oester­banken voor de kust én goed varkens­vlees hebben wij nu in Groningen, met de mooie Bonte Bent­hei­mers van Wadden­var­kens.

Voorproeverij op 22 oktober als generale voor AnderWad festival

Voor zover wij weten is er al meer dan 100 jaar geen volwassen varken met de buik vol oesters geroos­terd. En er zijn geen recepten van te vinden. Er staan wel recepten van met oesters gevuld gevo­gelte in histo­ri­sche Neder­landse kook­boeken. En op internet staan honderden heden­daagse Ameri­kaanse recepten van met oesters gevulde kalkoen. Hebben de Hollandse kolo­nisten dit gerecht misschien meege­bracht naar de Nieuwe Wereld? Hoe het ook zij, een gedegen recept voor varken gevuld met oesters is niet te vinden. Gelukkig kunnen we wel gebruik maken van de vakkennis van topkoks uit heel Neder­land.

De oesters worden gegaard in het buikvet van het varken. Omdat de buik­holte erg groot is, worden de oesters gemengd met grof gehakt varkens­spek, varkens­vlees en paneer­meel, zodat de oester­vul­ling overal gelijk is en niet al het vet weglekt. Voordat het varken wordt gevuld zullen we deze pekelen in Wadden­zee­water met zee-eik. Zo wordt het een echt Wadden­varken.

We zullen het recept komend week­einde in het klein uittesten. Het varkentje wordt op zaterdag gevuld en op zondag­och­tend 23 oktober geroos­terd. Het resul­taat zal vanaf onge­veer 14:00 uur geproefd kunnen worden.


't Ailand
Infor­ma­tie­punt — Proef­lo­kaal — Fileer­lo­kaal & Streek­winkel
Haven 49-a
9976 VN Lauwersoog

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ailand.nl !