Kart­ster Anna­belle Brian had wel verwacht dat ze "een beetje naar voren" zou komen in Venray, maar niet dat ze zo ver zou komen. De dertien­ja­rige Winsumse racete afge­lopen week­einde tijdens de tweede ronde van de GK4 Kart Series naar een razend­knappe tweede plaats. Dat deed ze in de zeer compe­ti­tieve IAME X30 Juni­oren-klasse, tussen de jongens.

Wat haar pres­tatie nog knapper maakte, was dat ze ook wat tegen­slag had moeten over­winnen op het Limburgse circuit. "Ik moest tijdens de eerste race op de laatste plaats starten omdat ik te laat in het parc fermé.", begon Anna­belle haar verhaal. "Daarna viel ik in de eerste ronde helaas uit."

Het bete­kende dat ze in de tweede race opnieuw van de laatste plaats moest starten. Haar snel­heid was evenwel goed, wist Anna­belle, want tijdens de kwali­fi­catie had ze de vijfde tijd gereden. Tijdens de race bleek die snel­heid ook, want ze haalde de ene na de andere rijder in.

"Uitein­de­lijk ben ik toch nog vierde geworden.", zei Anna­belle tevreden. Dat knappe resul­taat zorgde ervoor dat ze de derde race nog als twaalfde mocht starten. Vervol­gens toonde ze opnieuw haar snel­heid, haalde opnieuw de ene na de andere rijder in en eindigde zo razend­knap als tweede. Een podi­um­plaats dus!

"Ik had wel verwacht dat ik een beetje naar voren zou kunnen komen, maar niet dat ik een podi­um­plaats zou pakken.", zei een enigs­zins verbaasde Anna­belle. "Een dag eerder hadden we niet zo’n goede dag, dus we hoopten dat het vandaag beter zou gaan. Het is er wel uitge­komen dat we snel waren."

Dat ze altijd tegen voor­na­me­lijk jongens rijdt, vindt ze geen enkel probleem. "Het is juist leuker om tegen jongens te rijden dan tegen meisjes omdat er meer uitda­ging in zit.", legde Anna­belle uit. "En als meisje valt het meer op als je vooraan rijdt. Soms zijn de jongens wel een beetje chagrijnig als ze van mij hebben verloren. Dat zullen ze dan moeten accepteren."

Anna­belle is bezig aan haar eerste volle­dige seizoen in een IAME X30-klasse en dat gaat dus bijzonder goed. De voor­te­kenen daar­voor waren er overi­gens al. "Vorig jaar heb ik een paar wedstrijden meege­reden en toen ging het ook wel goed. Maar dit is mijn eerste echte podi­um­plaats. En met een nieuwe kart, een Lenzo."

Anna­belle racet nu drie jaar. Dat ze begon met racen, lag wel een beetje voor de hand. "Mijn vader heeft een auto­be­drijf. Hij heeft vroeger met auto’s geracet. Het zat dus al in de familie. Maar mijn broertje is met karten begonnen. Door hem wilde ik het ook gaan doen. Ik stond altijd met mijn vader en moeder langs de baan te kijken en toen wilde ik op een gegeven moment ook gaan rijden."

Ze begon op de kartbaan van Ulrum. "Toen ging ik nog niet zo snel, maar ik vond het al hard gaan. Ik heb een jaar Honda Cadet gereden en toen werd ik gevraagd voor een team. Daar heb ik een jaar gereden in de Rotax Max Minimax-klasse. Toen ben ik naar een X30-team gegaan en nu rijden we ander­halve maand in een Lenzo-kart. We staan met twee andere rijders in één team die ook met dezelfde kart rijden. En dat gaat hart­stikke goed."

Anna­belle heef dit seizoen een druk programma. Behalve in de GK4 Kart Series, komt ze ook uit in het Neder­lands kampi­oen­schap IAME, de IAME Euro Series in Genk en alle IAME Benelux-races. "Super­leuk. Hoe meer races hoe beter."

Anna­belle Brian wordt in haar race­ac­ti­vi­teiten onder­steund door Auto­schade Brian, Univé, en Akzo Nobel-Sikkens.

Media: © Bas Kaligis / RaceXpress.nl
Tekst: © Blatter Media