Anna­belle Brian ver­slaat de jon­gens en wordt Neder­lands kam­pioen karting

Foto: © Bas Kaligis

Anna­belle Brian uit Winsum heeft in Genk het Neder­lands kam­pi­oen­schap gewonnen in de IAME X30 Junior-klasse. Nadat zij in het begin van het sei­zoen op de Eind­ho­vense Kartbaan de Land­sard de basis legde in het NK met een over­win­ning, volgde nog een zege. En op het cir­cuit van Genk in België beklonk Anna­belle alle inspan­ningen met het Neder­lands Kam­pi­oen­schap. Ook nam zij van­wege de NK-titel haar ticket in ont­vangst voor de WK in Le Mans, die in oktober wordt gehouden.

“We hebben hier het hele jaar hard voor gewerkt”, zei Anna­belle, die uit­komt voor Bergman Race Sup­port. “Begin dit jaar in Eind­hoven heb ik allebei de races gewonnen. In Mariem­bourg ben ik helaas uit­ge­vallen en van­daag werd het nog span­nend, ook al had ik wel wat voor­sprong. Nog niets was zeker.”

Er waren ook al veel top­pers uit het EK aan­wezig om alvast wat op te warmen. Op de baan was het daarom wat drukker dan gebrui­ke­lijk met meer dan 100 rij­ders. Vol­gens Anna­belle hing er daarom nog meer risico aan vast. “In de trai­ningen waren we al heel snel. We hadden er ook ont­zet­tend veel ver­trouwen in dat het goed zou gaan, maar in de kwa­li­fi­catie ging het wat moei­lijker. De snel­heid zat er wel in, maar de positie op de baan was gewoon ver­schrik­ke­lijk. We konden geen vrije ronde rijden en kwamen dan ook niet verder dan P25 op de grid.”

De eerste race van het weekend moest de cou­reur van BRS Racing daarom vanaf de 25ste positie beginnen. Bij de start kon ze al wat plekjes goed­maken, toen leek alles in het water te vallen: “Voor mij spinde er iemand en die kon ik niet ont­wijken, dus daar knalde ik vol tegenop. Ik baalde er natuur­lijk heel erg van omdat de snel­heid er echt wel inzat.”

In de tweede race sloeg de jon­ge­dame uit Winsum kei­hard terug: “De tweede race ging erg goed. Ik ben toen naar de twaalfde plek toe­ge­reden, dat ter­wijl ik van ach­teraan het veld moest komen, daar was ik wel even blij mee. In de derde wed­strijd ging het aan het begin al fout. Ik viel toen bij de start terug naar de laatste positie, maar heb toen heel erg veel kunnen inhalen en ben toen naar P9 gereden.”

“In de aller­laatste race, de finale moest ik weer vanaf P32 komen. Bij de start heb ik bewust heel rustig aan gedaan en heb ik geen risico gelopen.” Brian ver­loor wel wat plekjes, maar wist dat als ze de race gewoon zou uit­rijden, dat ze het kam­pi­oen­schap in handen had. “Het is heel goed gegaan, want ik reed naar P11. De inhaal­ac­ties die ik nor­maal maak, liet ik even ach­ter­wegen omdat ik wist wat er op het spel stond.”

Door het bere­kende rij­ge­drag van de Gro­ningse lukte het haar om het Neder­lands kam­pi­oen­schap op haar naam te schrijven: “Je hebt het hele jaar gestreden voor dit en als het dan het laatste weekend niet alle­maal mee zit, is het echt fan­tas­tisch om kam­pioen te worden. Ik kon zelfs in dit volle en geta­len­teerde veld top­tijden rijden. Als de kwa­li­fi­catie op orde was geweest, had ik zeker in de top vijf kunnen eindigen.”

Anna­belle heeft dan ook louter posi­tieve woorden over voor haar team. Ze is ont­zet­tend blij met de manier waarop er wordt samen­ge­werkt. “De sfeer binnen het team is echt super.”, zo klonk het. “Ik heb natuur­lijk ook een ticket voor het WK, die had ik al in Eind­hoven gescoord. Ik ben natuur­lijk ont­zet­tend blij met de manier waarop dit sei­zoen is gegaan. Je werkt hier een heel sei­zoen naar toe, en om het dan zo af te sluiten is mooi.”

Zoals Anna­belle zelf ook al bena­drukte, doet ze het niet alleen, het team helpt haar enorm, maar ook haar vader Chris­tian onder­steunt zijn dochter enorm. “Het was echt geweldig toen ze over de streep kwam. Het liep niet alle­maal heel erg lekker, we hebben last minute nog wat aan de kart ver­an­derd. Toen ineens deed hij wat hij gewoon moest doen. Ze heeft het kam­pi­oenshap zonder twijfel ver­diend. Ik ben echt super trots op Annabelle!”

Anna­belle Brian wil graag haar ouders bedanken, trai­ners Olga, Klaas en Duco, Roy en Peter Bergman van Bergman Race Sup­port en Patrick de Vries en Jen­nifer van de Beek van Pole Posi­tion, Kim Thien.

Anna­belle Brian wordt in haar race­ac­ti­vi­teiten onder­steund door de vol­gende sponsoren:

• Auto­schade Brian
• Sikkens
• Univé verzekeringen
• 4 in 1 ser­vice Winsum
• Van Dijk Watersport
• Makita
• Gee­vers Auto Parts
• Kamp­huis metaalwerken

Meer nieuws en activiteiten