Lauwersland Online - Anneke Knip nieuwe fractievoorzitter GroenLinks Loppersum

vrijdag 13 september 2019

Anneke Knip nieuwe frac­tie­voor­zitter Groen­Links Loppersum

De frac­ties van Groen­Links in de nieuwe gemeente Eems­delta bereiden zich voor op de herin­de­ling op 1 januari 2021. Groen­Links Loppersum en Groen­Links Delf­zijl gaan samen met Groen­Links Appin­gedam verder als één afde­ling: Groen­Links Eems­delta.

Verdere voor­be­rei­dingen op de aanstaande verkie­zingen zijn ook te zien in de raads­fractie van Groen­Links Loppersum. Raadslid Anneke Knip wordt per 1 oktober 2019 de nieuwe frac­tie­voor­zitter. Huidige frac­tie­voor­zitter Leo van Esch (69) heeft besloten zich bij de komende herin­de­lings­ver­kie­zingen in november 2020 niet meer verkies­baar te stellen.

"Dit is een goed moment om de nieuwe lich­ting poli­tici binnen onze frac­ties in Loppersum en Delf­zijl ruim baan te geven.", aldus Leo van Esch, die zijn zevende jaar als gemeen­te­raadslid in is gegaan. "Door nu terug te treden als frac­tie­voor­zitter krijgt Anneke uitge­breid de tijd om zich in te werken en zich op een gedegen manier voor te bereiden op de komende jaren in de nieuwe gemeente Eems­delta."

Anneke Knip woont in Middel­stum met haar gezin en is project­leider inno­vatie sociaal domein. Leef­baar­heid, welzijn en zorg dicht bij de mensen zijn onder­werpen waar Anneke zich momen­teel sterk voor maakt. Werken aan een leef­baar Eems­delta: groen, sociaal en lokaal. Leo van Esch zal als raadslid voor Groen­Links Loppersum tot aan de verkie­zingen deel uit blijven maken van de fractie.

Foto: © Beeld­be­wer­king Lauwers­land Online
Tekst: © Groen­Links Provincie Groningen
PERSONEEL GEZOCHT

Aanpakker voor schoon­maak van een groot huis in Zuid­horn voor 3 uur per week op maandag of vrijdag. Erva­ring is vereist.

Bel 06 - 5050 8231 voor meer infor­matie.

TE HUUR

Opblaas­bare ABRAHAM, SARA of OOIEVAAR hoogte 4 meter.

Bel 0594 - 504 093 voor meer infor­matie.