Lauwersland Online - Alina Kiers speelt "Eén uit duizend" in Olde Heem in Kloosterburen

Alina Kiers speelt "Eén uit duizend" in Olde Heem in Kloosterburen

Coöpe­ratie Klooster&Buren en Ontmoe­tings­punt orga­ni­seren op donderdag 23 november een thea­ter­voor­stel­ling van Alina Kiers in het Olde Heem in Kloosterburen.

In  de solo­voor­stel­ling "Eén uit duizend" neemt Alina Kiers het publiek op licht­voe­tige en humo­ris­ti­sche wijze mee in het leven van mevrouw Kregel en haar zoon. Het verhaal speelt zich af in een kleine doorzon-rijtjes­wo­ning. Het soort woning dat in de jaren vijftig in het kader van de weder­op­bouw als "Duizend wonin­gen­plan" op het plat­te­land van Groningen werd gebouwd en waar mevrouw Kregel en haar man destijds als één van de eersten de sleu­tels van kregen.

In de jaren vijftig, tijd van rein­heid, rust en regel­maat, de tijd van de verzui­ling, Tupperwareparty’s en gemeen­schapszin, krijgt ze in dat huis een zoon. Een zoon die "anders" is en die in de puber­teit en ook nog lang daarna worstelt met het vinden van zijn identiteit.

We zien haar, na 65 jaar in dit huis gewoond te hebben, als ze verhuist naar een zorg­huis. Ze wacht op haar zoon die haar op zal halen. Tussen de verhuis­dozen schar­re­lend trekt haar hele leven aan haar voorbij. Ze is een humo­ris­ti­sche vrouw en denkt terug aan de mensen met wie ze lief en leed heeft gedeeld, met wie ze heeft gela­chen en gestreden. Ze denkt aan de gekkig­heid, aan haar dromen, haar geluk­kige en ook minder geluk­kige momenten. Kortom een mooi en herken­baar portret van een veer­krach­tige vrouw, een gene­ratie en van een boeiend tijdperk!.

Een aangrij­pende solo­voor­stel­ling, over woning­nood, het dorp en het buurt­leven, maar ook over taboes, sociale controle en nog veel meer. Deels in het Gronings en deels in het Nederlands.


Olde Heem
Professor Post­straat 1
9977 RN Kloosterburen

Datum: donderdag 23 november 2017
Tijd: 19:30 - 22:00 uur

Kosten: € 7,50

Bezoek voor meer infor­matie de website www.kloosterenburen.nl !