Lauwersland Online - Alina Kiers speelt "Eén uit duizend" in Olde Heem in Kloosterburen

Alina Kiers speelt "Eén uit duizend" in Olde Heem in Kloos­ter­buren

Coöpe­ratie Klooster&Buren en Ontmoe­tings­punt orga­ni­seren op donderdag 23 november een thea­ter­voor­stel­ling van Alina Kiers in het Olde Heem in Kloos­ter­buren.

In  de solo­voor­stel­ling "Eén uit duizend" neemt Alina Kiers het publiek op licht­voe­tige en humo­ris­ti­sche wijze mee in het leven van mevrouw Kregel en haar zoon. Het verhaal speelt zich af in een kleine doorzon-rijtjes­wo­ning. Het soort woning dat in de jaren vijftig in het kader van de weder­op­bouw als "Duizend wonin­gen­plan" op het plat­te­land van Groningen werd gebouwd en waar mevrouw Kregel en haar man destijds als één van de eersten de sleu­tels van kregen.

In de jaren vijftig, tijd van rein­heid, rust en regel­maat, de tijd van de verzui­ling, Tupperwareparty’s en gemeen­schapszin, krijgt ze in dat huis een zoon. Een zoon die "anders" is en die in de puber­teit en ook nog lang daarna worstelt met het vinden van zijn iden­ti­teit.

We zien haar, na 65 jaar in dit huis gewoond te hebben, als ze verhuist naar een zorg­huis. Ze wacht op haar zoon die haar op zal halen. Tussen de verhuis­dozen schar­re­lend trekt haar hele leven aan haar voorbij. Ze is een humo­ris­ti­sche vrouw en denkt terug aan de mensen met wie ze lief en leed heeft gedeeld, met wie ze heeft gela­chen en gestreden. Ze denkt aan de gekkig­heid, aan haar dromen, haar geluk­kige en ook minder geluk­kige momenten. Kortom een mooi en herken­baar portret van een veer­krach­tige vrouw, een gene­ratie en van een boeiend tijd­perk!.

Een aangrij­pende solo­voor­stel­ling, over woning­nood, het dorp en het buurt­leven, maar ook over taboes, sociale controle en nog veel meer. Deels in het Gronings en deels in het Neder­lands.


Olde Heem
Professor Post­straat 1
9977 RN Kloos­ter­buren

Datum: donderdag 23 november 2017
Tijd: 19:30 - 22:00 uur

Kosten: € 7,50

Bezoek voor meer infor­matie de website www.kloosterenburen.nl !