Diane's Trim­salon - zodat uw huis­dier er geknipt op staat!

Profes­si­o­nele honden­trim­sa­lons kom je in de regio niet veel tegen. Leens heeft er 1, sinds 2016 is Diane's Trim­salon geves­tigd aan de Van der Munni­k­laan 16.

Voordat Diane Korhorn (1988) in Leens van start ging, heeft zijn een oplei­ding dieren­ver­zor­ging gevolgd en deze met succes afge­rond. Daarna heeft ze stage­ge­lopen bij meer­dere trim­sa­lons en vervol­gens besloot ze om een eigen trim­salon te starten.

Diane: "Alle honden zijn welkom en hun welzijn staat hier in de trim­salon abso­luut voorop. De hond moet zich op zijn gemak voelen en ik probeer het hem of haar tijdens de behan­de­ling zo comfor­tabel moge­lijk te maken."

Lauwersland Online - Diane's Trimsalon

Siep op de behan­del­tafel… hij heeft het over­dui­de­lijk naar zijn zin bij Diane in de trimsalon…

Ze kwis­pelen niet allemaal

"Dat doen ze zeker niet!", vervolgt Diane. "Een muil­korf is wel het aller­laatste redmiddel dat ik inzet om mijn eigen veilig­heid te kunnen waar­borgen. Een muil­korf werkt beang­sti­gend en dus vaak averechts. Voor bijt­grage of angstige honden neem ik dan ook alle tijd.

Het vertrouwen van de hond winnen door een gedul­dige en rustige bena­de­ring is de eerste stap, daarna volgt pas het uitein­de­lijke trimmen."

Totaal­pakket

Diane's Trim­salon biedt een totaal­pakket en is het moge­lijk uw hond te laten knippen, plukken, scheren of ontwollen. Een gezonde vacht is onlos­ma­ke­lijk verbonden met een gezonde huid en daarom worden alle honden uitge­breid gewassen en geföhnd.

De prijzen van alle behan­de­lingen zijn inclu­sief wassen, föhnen, ontvlooien en teken verwij­deren (indien nodig), controle van het gebit, controle van de oren en zo nodig het schoon­maken van de opper­vlak­kige delen als dat verstandig is én het knippen van de nagels. Alleen een wasbeurt en/of het knippen van de nagels behoort natuur­lijk ook tot de mogelijkheden.

Als de hond er prijs op stelt, dan mag de baas gewoon bij de behan­de­ling aanwezig zijn. Dat maakt Diane's Trim­salon wel uniek want dat is in de regel onge­wenst. De jas kan aan de kapstok, er staat een comfor­ta­bele bank én er is koffie of thee.


Lauwersland Online - Diane's Trimsalon


Diane's Trim­salon is geopend van maandag tot en met zaterdag en behan­de­lingen gaan volgens afspraak, tele­foon­nummer: 06 - 3092 2220.

Bezoek voor een over­zicht van alle soorten behan­de­lingen, de tarieven en meer infor­matie de website www.dianestrimsalon.nl !


Lauwersland Online - Diane's Trimsalon

Lauwersland Online - Diane's Trimsalon