Lauwersland Online - Eerste jamsessie CCA van het winterseizoen 2017-2018

Eerste jamsessie CCA van het winter­sei­zoen 2017-2018

De Cultu­rele Commissie Adorp orga­ni­seert op zondag 26 november de eerste jamsessie van het winter­sei­zoen 2017-2018. De happe­ning vindt plaats in 't Witte Hoes in Adorp, begint om 16:00 uur en is gratis te bezoeken.

Muziek­lief­heb­bers die graag in een intieme sessie muziek willen maken of er naar willen luis­teren, die doen er goed aan om op zondag 26 november naar 't Witte Hoes te komen waar de eerste jamsessie van de Cultu­rele Commissie Adorp in het winter­sei­zoen 2017-2018 plaats­vindt. In totaal gaat het om vier sessies, waarvan de volgende vallen op 17 december, 28 januari en 18 februari.

Lou Leeuw is steeds als vaste muzi­kale gast van de partij, de samen­stel­ling van de rest van de band wisselt. Lief­heb­bers kunnen alleen of met anderen nummers (mee)spelen. Ook complete bands zijn welkom. Appa­ra­tuur en instru­menten zijn aanwezig. Dat geldt alleen niet voor blazers, zij dienen hun eigen instru­menten mee te nemen.

Het is al voor het vijf­tiende seizoen dat de Cultu­rele Commissie Adorp deze acti­vi­teit orga­ni­seert. Inmid­dels zijn de jamses­sies niet meer uit Adorp weg te denken. Ze zijn inmid­dels een begrip in de regio en zelfs daar­buiten. Steeds meer muziek­lief­heb­bers weten de weg ernaartoe te vinden.


't Witte Hoes
Provin­ci­a­leweg 37
9774 PA Adorp

Datum: zondag 26 november 2017
Tijd: 16:00 uur

Kosten: de toegang is gratis!


Cultu­rele Commissie Adorp

Sinds 1991 heeft Adorp een eigen cultu­rele commissie. De Cultu­rele Commissie Adorp zet zich in om kunst en cultuur in de breedste zin van het woord in de voor­ma­lige gemeente Adorp aan te bieden, waar­door de leef­baar­heid van deze plat­te­lands­ge­meen­schap wordt vergroot c.q. bevor­derd. Dit krijgt gestalte door onder meer kunst, theater en muziek van zowel jonge als meer geves­tigde Neder­landse artiesten en kunste­naars, en uit de noor­de­lijke regio in het bijzonder.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ccadorp.nl !

Lauwersland Online - Culturele Commissie Adorp