Lauwersland Online - Eerste steen van het Woudagemaal in LEGO gelegd

Eerste steen van het Woud­a­ge­maal in LEGO gelegd

Afge­lopen zondag­middag is in het LEGiO-museum in Groo­te­gast de eerste steen gelegd voor het Woud­a­ge­maal in LEGO®. Paul van Erke­lens, dijk­graaf van Wetterskip Fryslân en opdracht­gever voor de bouw, plaatste samen met LEGO-fanaat Mees Hiemstra (6) uit Oosterzee de eerste steen. 

Het Ir. D.F. Woud­a­ge­maal in Lemmer is het grootste en het enige nog func­ti­o­ne­rende stoom­ge­maal ter wereld. Het gemaal uit 1920 staat volgend jaar 20 jaar op de UNESCO werelderfgoedlijst

Het bouw­werk wordt door André Scholte verder afge­bouwd. Scholte maakte eerder een model van het EiseEi­s­inga-Plane­ta­rium in Franeker en de Brandaris op Terschel­ling. De Brandaris werd eind oktober onthuld, is bijna 1,5 meter hoog en bevat meer dan 6.000 steen­tjes. Beide staan in het LEGiO-museum in Groo­te­gast. Het Woud­a­ge­maal is de nieuwste uitda­ging voor deze bouwer en is het grootste project wat hij tot nu toe heeft opgepakt.

Het gemaal in Lemmer is eigendom van Wetterskip Fryslân. Bij veel neer­slag zet het water­schap het inci­den­teel nog steeds in om over­tollig water naar het IJssel­meer te pompen. Het water­schap is de water­be­heerder voor Fryslân en een deel van het Groninger Wester­kwar­tier. Hier­onder valt ook Grootegast.

Als de bouw volgens plan verloopt zal het Woud­a­ge­maal van LEGO® vanaf eind februari te bezich­tigen zijn in Lemmer, waarna het in december defi­ni­tief verhuist naar het LEGiO-museum in Groo­te­gast. In het museum staan verschil­lende bekende bouw­werken in LEGO® en er is veel histo­risch mate­riaal te vinden. Jaar­lijks trekt het museum onge­veer 20.000 bezoekers.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.legiomuseum.nl !