Lauwersland Online - Gemeente De Marne en Wierden en Borgen ondertekenen prestatieafspraken

Gemeente De Marne en Wierden en Borgen onder­te­kenen prestatieafspraken

Er zijn pres­ta­tie­af­spraken onder­te­kend door woning­cor­po­ratie Wierden en Borgen, Huur­ders­ver­e­ni­ging De Marne-De Terpen en de gemeente De Marne. 

Hierin zijn afspraken vast­ge­legd over onder andere verduur­za­ming van de huur­wo­ningen, over aantallen sloop en nieuw­bouw en over het aantal te verkopen woningen. Er is een aanvul­ling gedaan op de afspraken die voor­gaande jaren al vast­ge­legd zijn. Zo komt er een pilot van Wierden en Borgen voor toekomst­be­sten­dige dorpen en er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van het levens­loop­be­sten­diger maken van woningen.

Sinds 2016 zijn er al meer­ja­rige pres­ta­tie­af­spraken tussen de partijen vast­ge­legd. Elk jaar – nu voor 2018 - brengt Wierden en Borgen een zoge­naamd "bod" uit, waarin zij aangeven wat zij kunnen bijdragen aan het volks­huis­ves­tings­be­leid van de gemeente. Op basis van dit bod is gekeken op welke punten de pres­ta­tie­af­spraken aanpas­singen behoeven. Dit heeft geleid tot een aanvul­ling op de bestaande afspraken.

Op de foto: H. van Gelder (wethouder gemeente De Marne ), R. Kramer (direc­teur-bestuurder Wierden en Borgen) en J. Werkman (voor­zitter Huur­ders­ver­e­ni­ging De Marne-de Terpen).

© Gemeente De Marne