Lauwersland Online - Wie verdient de Meer dan Handen vrijwilligersprijs in de gemeente Zuidhorn?

Wie verdient de Meer dan Handen vrij­wil­li­gers­prijs in de gemeente Zuidhorn?

Het minis­terie van Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport zet jaar­lijks vrij­wil­li­gers en orga­ni­sa­ties in het zonnetje met de Meer dan Handen vrijwilligersprijs. 

Dit jaar kunnen de gemeenten vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties, -initi­a­tieven en -projecten uit hun gemeente voor­dragen. Daar­voor roepen de gemeente Zuid­horn en Vrij­wil­li­gers­werk Zuid­horn de inwo­ners van de gemeente Zuid­horn op om een top 3 te maken van vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties, -initi­a­tieven en -projecten die voor­ge­dragen kunnen worden voor de Meer dan Handen vrijwilligersprijs.

Welke vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­satie, -initi­a­tief of -project is volgens u een verbinder, vernieu­wend en draagt bij aan een zorg­zame samen­le­ving en/of is duur­zaam? Stuur voor 26 november 2017 uw top 3 met een korte moti­vatie per orga­ni­satie, initi­a­tief of project naar steunpuntwelzijn@swgz.nl.

Vanaf 7 december, de lande­lijk Vrij­wil­li­gersdag, kan er gestemd worden op alle aange­melde vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties, -initi­a­tieven en -projecten. Naast de publieks­prijs van € 2.000 is er ook een jury­prijs van € 5.000 te winnen. Deze prijzen worden op 2 februari 2018 uitgereikt.

Hebt u vragen over de Meer dan Handen vrij­wil­li­gers­prijs? Dan kunt u contact opnemen met Esther Plei­zier van Vrij­wil­li­gers­werk Zuid­horn via e.pleizier@swgz.nl of tele­fo­nisch op 0594 - 504 711. Meer infor­matie is ook na te lezen op www.vrijwilligersprijzen.nl.