Lauwersland Online - Wolkom by ús yn 2018!

Wolkom by ús yn 2018!

Leeu­warden heeft onvol­doende over­nach­tings­plekken om alle verwachte bezoe­kers in 2018, het jaar waarin Leeu­warden-Fryslân de cultu­rele hoofd­stad van Europa is, onder te brengen. In de Friese provincie is wél meer dan genoeg capa­ci­teit, bij klein­scha­lige accom­mo­da­ties op prach­tige loca­ties mét cultuur­his­torie. Leeu­warden-Fryslân 2018 gaat over Leeu­warden én Fryslân, dus moeten bezoe­kers actief uitge­no­digd worden om het cultu­rele jaar door heel Fries­land te beleven.

Kleine onder­ne­mers kunnen moei­lijk opboksen tegen de grote hotels met hoge marke­ting­bud­getten. Daarom slaan 12 kleine recre­atie-onder­ne­mers uit Noord­oost-Fries­land de handen ineen met het initi­a­tief Wolkom by ús yn 2018. Zij lanceren vandaag www.bijwiewiljijslapen.nl.

De onder­ne­mers willen met www.bijwiewiljijslapen.nl bezoe­kers van Leeu­warden-Fryslân 2018 verleiden om juist bij hen te komen logeren. Want natuur­lijk zijn er de grote hotel­ke­tens, maar wil je het échte Fryslân beleven dan logeer je bij één van de klein­scha­lige accom­mo­da­ties in de provincie. En bij de leukste gast­heren (m/v) van Friesland!

De 12 onder­ne­mers gooien het hierbij over een heel andere boeg: juist géén website vol foto’s van vakan­tie­huizen en kamers. Nee, foto’s en film­pjes van de gast­heren (m/v) zelf! Want is het niet veel leuker om te kiezen bij wie je wilt slapen? In plaats van waar of waarin?

Het succes van programma’s als Ik Vertrek en Bed & Break­fast laat zien dat ontzet­tend veel mensen nieuws­gierig zijn naar: wie zijn toch die mensen die in the middle of nowhere een B&B of camping beginnen? Wat beweegt hen? Die vraag staat centraal op www.bijwiewiljijslapen.nl.

Door middel van 12 korte film­pjes met een knipoog, gemaakt door filmmaker/fotograaf Laura Zwane­veld, leer je de gast­heren (m/v) kennen. Elke keer dat je op de rode knop drukt, krijg je een filmpje te zien. Druk 12 keer om alle "zegel­tjes" op de kaart te plakken, en ze alle­maal te zien. Het is moei­lijk om hier­tussen niet iemand te vinden met wie je een klik hebt.

Hoe leuk is het om te slapen bij iemand die je zelf hebt uitge­kozen? Vanaf vandaag kan dat, met www.bijwiewiljijslapen.nl.

Foto: © Laura Zwaneveld