LAUWERSLAND ONLINE - AFSCHEID VAN DRIE LEDEN VAN DE VOORMALIGE OUDERENRAAD DE MARNE

Afscheid van drie leden van de voor­ma­lige Oude­ren­raad De Marne

De Oude­ren­raad De Marne vierde afge­lopen jaar nog haar 25-jarig jubi­leum. Vandaag is afscheid genomen van drie leden van de voor­ma­lige raad. 

Mannie Koning, Henny Korhorn en Jos Schut hebben respec­tie­ve­lijk 25, 18 en 12 jaar deel uitge­maakt van het actieve netwerk die het college van B&W advi­seerde. Wethouder Mariette de Visser heeft hen bedankt voor hun inzet de afge­lopen jaren.

Er zijn nog vijf leden actief binnen de stich­ting die voor­heen de Oude­ren­raad De Marne vormde. Op 16 maart 2018 zijn de leden van de nieuwe advies­raad Het Hoge­land geïn­stal­leerd. De Wmo-advies­raden uit Bedum, Winsum en Eems­mond en de Oude­ren­raad en Plat­form Gehan­di­capten uit De Marne hebben samen­ge­werkt om tot deze nieuwe advies­raad Wmo en Jeugd te komen. De stich­ting is een netwerk waar veel kennis en erva­ring aanwezig is die infor­matie delen met de nieuwe adviesraad.

© Gemeente De Marne