LAUWERSLAND ONLINE - Avondfietstocht door de Koningslaagte en langs Harssensbosch

Avond­fiets­tocht door de Konings­laagte en langs Harssensbosch

Op woensdag 4 juli orga­ni­seert Het Groninger Land­schap vanuit Buiten­plaats Reit­diep op Noor­der­hoog­e­brug een avond­fiets­tocht door de Konings­laagte en langs Harssensbosch.

Een rijke geschie­denis en sporen in het land­schap rondom het noorden van de stad Groningen. We fietsen door het Reit­diep­ge­bied waar Het Groninger Land­schap veel bezit­tingen heeft waar weide­vo­gel­vrien­de­lijk beheer wordt gevoerd. We zien sporen van de oude rivier de Hunze en we ontmoeten het Reit­diep, de vroe­gere verbin­ding met de zee.

De Konings­laagte en Hars­sens­bosch, een eeuwenoud gebied, krijgen tijdens deze avond­fiets­tocht van circa 20 kilo­meter volop de aandacht!


Bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reitdiep
Wold­dijk 103
9738 AD Groningen

Datum: woensdag 4 juli 2018
Tijd: 19:00 - 21:30 uur

Kosten: deel­name is gratis en aanmelden via www.groningerlandschap.nl is gewenst


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


Foto: © Geert Job Sevink
© Het Groninger Landschap