LAUWERSLAND ONLINE - BELEEF HET NATUUR BELEVINGSPAD IN NUIS

Beleef het Natuur Bele­vingspad in Nuis

Het Groninger Land­schap orga­ni­seert op woensdag 23 mei speciaal voor de jeugd de excursie: Beleef het Natuur Belevingspad.

We zoeken op het Natuur Bele­vingspad naar dagvlin­ders en in een span­nende tent vind je nacht­vlin­ders. Ontdek de wondere wereld van de bodem­dier­tjes, met een schep­netje kun je ontdekken wat er zoal onder water leeft en we gaan op zoek naar sporen die mensen en dieren achter­laten in de natuur.

Het is een BELEVING! Dat bete­kent dat je kunt voelen, ruiken, zien en horen dus kleed je als een avonturier/ontdekkingsreiziger en ga op pad!


Börg­bloumke
Oudeweg 17
9364 PP Nuis

Datum: woensdag 23 mei 2018
Tijd: 14:30 - 16:00 uur

Kosten: Deel­name is gratis, aanmelden via www.groningerlandschap.nl – activiteiten


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


Foto: © Andries de la Lande Cremer
© Het Groninger Landschap