Lauwersland Online - BMWE-gemeenten steunen collectieve inkoopactie voor duurzame installaties

BMWE-gemeenten steunen collec­tieve inkoop­actie voor duur­zame installaties

De ener­gie­lo­ketten van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond geven inwo­ners de kans om collec­tief duur­zame instal­la­ties aan te schaffen. 

Het ener­gie­loket Groningen, waar de lokale loketten onder vallen, heeft samen met de vere­ni­ging "SLIM wonen met energie" een collec­tieve inkoop­actie opgezet. Inwo­ners van de vier gemeenten kunnen zich aanmelden voor advies over de aanschaf van zonne­pa­nelen, zonne­boi­lers en warm­te­pompen. Vorig jaar hebben bij een soort­ge­lijke actie 500 Gronin­gers hun woningen geïsoleerd.

Collec­tieve Inkoop Duur­zame Installaties

Inwo­ners die belang­stel­ling hebben, kunnen zich inschrijven voor de "Inkoop­actie Duur­zame Instal­la­ties". Een advi­seur bekijkt bij u thuis wat de moge­lijk­heden zijn. Door de collec­tieve inkoop wordt de aanschaf van duur­zame instal­la­ties goedkoper.

Inschrijven

Aanmelden voor deel­name aan de collec­tieve inkoop kan tot 22 juni op de website van het Ener­gie­loket Groningen. Ook tele­fo­nisch aanmelden kan door te bellen naar het tele­foon­nummer van de inkoop­actie van het Ener­gie­loket: 050 - 307 0370.