LAUWERSLAND ONLINE - BMWE-RADEN NEMEN VISIE INWONERKRACHT AAN

BMWE-raden nemen visie "Inwo­ner­kracht" aan

De raden van Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond hebben inge­stemd met de visie "Inwo­ner­kracht: inwo­ners voorop in Het Hoge­land". De visie geeft aan op welke manier inwo­ners en gemeente samen kunnen werken aan het nog leef­baarder maken van het gebied van de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Nieuwe werk­wijze

De komende tijd vertalen de BMWE-gemeenten de visie naar een plan van aanpak met daarin een nieuwe werk­wijze. Daarmee kan de gemeente Het Hoge­land, waarin de BMWE-gemeenten vanaf volgend jaar opgaan, straks opti­maal ruimte geven aan "Inwo­ner­kracht". De BMWE-gemeenten stellen die nieuwe werk­wijze op samen met inwo­ners, mede­wer­kers, bestuur­ders en raadsleden.

Behoefte

Inwo­ners van de toekom­stige gemeente Het Hoge­land hebben behoefte aan een gemeente die oplos­sings­ge­richt is, durft te expe­ri­menten en los te laten. Een gemeente die niet regis­seert maar exper­tise aanbiedt, faci­li­teert en bege­leidt. Dat zijn conclu­sies uit gesprekken en enquêtes met inwo­ners die de BMWE-gemeenten hielden in het proces om te komen tot de visie Inwo­ner­kracht. De visie is daar­naast geba­seerd op huidige sociaal-maat­schap­pe­lijke veran­de­ringen, een recente kijk op lokale demo­cratie en de visie "Ruimte!" die eerder is opge­steld voor de nieuwe gemeente Het Hogeland.

De visie Inwo­ner­kracht is te lezen op www.bmwe-gemeenten.nl.