LAUWERSLAND ONLINE - "Boeren op het Hogeland" brengt verhalen vers van het land

"Boeren op het Hoge­land" brengt verhalen vers van het land

De nieuwe multi­me­dia­web­site "Boeren op het Hoge­land" neemt je mee naar het plat­te­land van Noord-Groningen waar de boeren al eeuwen­lang het ritme van de tijd bepalen. Door weer en wind ploegen zij voort. Maar wat zit er eigen­lijk in die grond? En wat komt er uit?

Verha­len­schrijver en beeld­maker Ingrid Oyevaar gaat samen met film­maker en foto­graaf Sarah Stiles op zoek naar de verhalen van het land, brengen deze in beeld en schrijven erover. Naast verhalen over het groei- en oogst­proces van de belang­rijkste conven­ti­o­nele gewassen, zullen ze de komende tijd ook nieuwe gewassen laten zien, gaan ze uitzoeken waar de melk naartoe gaat, kijken ze mee over de schou­ders van boeren met 360 graden beeld, volgen ze de tech­ni­sche ontwik­ke­lingen in de land­bouw, maar gaan ook net zo graag langs bij moes­tuinen of mini-akker­tjes van dorpsbewoners.

Het doel is om boeren en burgers met elkaar in verbin­ding te brengen en een breed publiek bewust te maken van het plat­te­lands­leven. Naast de verhalen van de redactie kunnen zowel boeren als bezoe­kers bijdragen aan dit uitda­gende project door corres­pon­dent te worden of samen te werken, producten te ruilen of de redactie te tippen als ze bijzon­dere verhalen tegen­komen. In het najaar van 2019 mondt deze stroom aan verhalen uit in een fees­te­lijk Oogst­feest. Het wordt een feest voor boeren, burgers en buitenlui als ode aan de groei en bloei op (en in) ons mooie Hogeland.

Het idee om verhalen te vertellen over de groei en bloei op het Hoge­land ontstond vanuit een geza­men­lijk verwon­de­ring over de boeren­be­drij­vig­heid hier. Sarah: "Het was oogst­tijd, ik zag de land­bouw­ma­chines heen en weer gaan overal op het land. Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts tot in de vroege uurtjes. Wat een energie en beze­ten­heid om alles op tijd binnen te halen!" Ingrid: "Die passie viel mij ook op en ik merkte dat het boeren­leven voel­baar is tot diep in kleine dorpjes. Maar hoe een ui groeit? Dat wist ik eigen­lijk niet."

"Boeren op het Hoge­land" is een project van de Stich­ting Hoge­land in Beeld en wordt mede moge­lijk gemaakt door spon­sors en subsidiegevers.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.boerenophethogeland.nl !