LAUWERSLAND ONLINE - "Boeren op het Hogeland" brengt verhalen vers van het land

"Boeren op het Hoge­land" brengt verhalen vers van het land

De nieuwe multi­me­dia­web­site "Boeren op het Hoge­land" neemt je mee naar het plat­te­land van Noord-Groningen waar de boeren al eeuwen­lang het ritme van de tijd bepalen. Door weer en wind ploegen zij voort. Maar wat zit er eigen­lijk in die grond? En wat komt er uit?

Verha­len­schrijver en beeld­maker Ingrid Oyevaar gaat samen met film­maker en foto­graaf Sarah Stiles op zoek naar de verhalen van het land, brengen deze in beeld en schrijven erover. Naast verhalen over het groei- en oogst­proces van de belang­rijkste conven­ti­o­nele gewassen, zullen ze de komende tijd ook nieuwe gewassen laten zien, gaan ze uitzoeken waar de melk naartoe gaat, kijken ze mee over de schou­ders van boeren met 360 graden beeld, volgen ze de tech­ni­sche ontwik­ke­lingen in de land­bouw, maar gaan ook net zo graag langs bij moes­tuinen of mini-akker­tjes van dorps­be­wo­ners.

Het doel is om boeren en burgers met elkaar in verbin­ding te brengen en een breed publiek bewust te maken van het plat­te­lands­leven. Naast de verhalen van de redactie kunnen zowel boeren als bezoe­kers bijdragen aan dit uitda­gende project door corres­pon­dent te worden of samen te werken, producten te ruilen of de redactie te tippen als ze bijzon­dere verhalen tegen­komen. In het najaar van 2019 mondt deze stroom aan verhalen uit in een fees­te­lijk Oogst­feest. Het wordt een feest voor boeren, burgers en buitenlui als ode aan de groei en bloei op (en in) ons mooie Hoge­land.

Het idee om verhalen te vertellen over de groei en bloei op het Hoge­land ontstond vanuit een geza­men­lijk verwon­de­ring over de boeren­be­drij­vig­heid hier. Sarah: "Het was oogst­tijd, ik zag de land­bouw­ma­chines heen en weer gaan overal op het land. Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts tot in de vroege uurtjes. Wat een energie en beze­ten­heid om alles op tijd binnen te halen!" Ingrid: "Die passie viel mij ook op en ik merkte dat het boeren­leven voel­baar is tot diep in kleine dorpjes. Maar hoe een ui groeit? Dat wist ik eigen­lijk niet."

"Boeren op het Hoge­land" is een project van de Stich­ting Hoge­land in Beeld en wordt mede moge­lijk gemaakt door spon­sors en subsi­die­ge­vers.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.boerenophethogeland.nl !