Lauwersland Online - Borstbeeld notaris Smit onthuld in de Notoarestoen in Eenrum

Borst­beeld notaris Smit onthuld in de Noto­ares­toen in Eenrum

Op zaterdag 12 mei onthulde René Paas, Commis­saris van de Koning, onder een stra­lende blauwe hemel, te midden van een kleu­renzee aan rodo­den­dron­bloesem en een honderdtal gasten, in het hart van de Noto­ares­toen in Eenrum een borst­beeld van notaris Smit.

Vijftig jaar geleden startte notaris Smit met zijn ambi­ti­euze groene avon­tuur, dat uitgroeide tot een uniek cultuur­his­to­risch erfgoed. Ondanks de scepsis, lukte het de notaris om een impo­sante tuin te reali­seren met tal van uitheemse bomen en een unieke collectie rodo­den­drons. De heer Paas: "De notaris heeft laten zien dat op deze klei bomen uit alle wind­streken kunnen groeien. En zo kon het gebeuren dat Eenrum, een gewoon dorp op het Hoge­land, naast een bos kwam te staan met prach­tige bloemen en planten. Een lange neus naar iedereen die denkt dat je op klei alleen bieten, graan en aard­ap­pels kunt verbouwen."

Zowel Paas als de overige spre­kers, voor­zitter Jan Hink en zoon Jan Smit, waren vol lof over de tome­loze inzet van de vrij­wil­li­gers van Noto­ares­toen. Zonder hen zou de tuin niet zo floreren als deze nu doet. "Vrij­wil­li­gers zijn onmis­baar.", aldus Jan Smit. Commis­saris Paas sloot zijn toespraak af met de woorden: "We kunnen een voor­beeld nemen aan Gronin­gers als notaris Smit. Hij maakte zijn droom waar. Smit heeft ons een erfenis nage­laten, die we alleen maar verlegen en dank­baar kunnen aanvaarden. Elk seizoen weer. "

Na de fees­te­lijke onthul­ling van het beeld werd een nieuwe collec­tie­boom geplant door klein­dochter Leanne Smit en volgde een rond­lei­ding door de tuin en langs kunst­werkjes van Eenrummer kinderen. Naast de kleu­ren­pracht van de rodo­den­drons maken twee opval­lende exoten veel indruk op de gasten. De befaamde zakdoek­jes­boom, die nu uitbundig bloeit en de opval­lende grote bloemen van de Ameri­kaanse magnolia.

Het borst­beeld is gemaakt door kunste­nares Ange­lien Coco Martin uit Roden. Om de Groninger roots van de notaris te eren, staat op de sokkel de tekst "Verzoa­me­loar Oetzun­derlek Oethaims Gruin". De tekst is geba­seerd op een kran­ten­knipsel uit de jaren '70, waarin Piet Huizenga in het Gronings een ode brengt aan het noto­aresbos. De letters zijn gegra­veerd door steen­houwer Bertus Onder­water uit Schouwerzijl.

De vrouw van notaris Smit, Afina Smit-Elings, werd in het zonnetje gezet via een exclu­sieve mini-expo­sitie in Galerie Het Raad­huis in Eenrum met werken van Ploeg­schilder Ekke Kleima, die de vrouw tref­fend schil­derde in haar jonge jaren op de HBS in Warffum.


Arbo­retum Eenrum – de Notoarestoen
Ernstheemsterpad
9967 PJ Eenrum

De tuin is dage­lijks vrij toegankelijk!

Bezoek voor meer infor­matie de website www.notoarestoen.nl !

Foto: © Hylco Bouwstra