Carlo Ezinga nieuwe directievoorzitter Rabobank Noordenveld West Groningen

vrijdag 26 oktober 2018

Carlo Ezinga nieuwe direc­tie­voor­zitter Rabo­bank Noorden­veld West Groningen

De raad van commis­sa­rissen van Rabo­bank Noorden­veld West Groningen heeft Carlo Ezinga benoemd als nieuwe direc­tie­voor­zitter van de bank. Ezinga start op  1 januari 2019 in zijn nieuwe functie en volgt daarmee Audrey Antuma-Koops op. 

Carlo werkt sinds 2012 bij de Rabo­bank Groep in diverse mana­ge­ment- en direc­tie­func­ties. Sinds augustus 2016 is hij commer­cieel direc­teur bij Rabo­bank Noorden­veld West-Groningen.

Ezinga: "Ik kijk er ontzet­tend naar uit om met de klanten, leden, part­ners en collega’s aan de slag te gaan om de orga­ni­satie en dienst­ver­le­ning van de bank verder te ontwik­kelen. En daar­naast met elkaar een actieve en posi­tieve bijdrage te leveren aan de regio."

Met de ruime erva­ring die Ezinga in de afge­lopen jaren binnen de Rabo­bank heeft opge­daan, is hij van grote toege­voegde waarde voor Rabo­bank Noorden­veld West Groningen. "We wensen de heer Ezinga veel succes in zijn nieuwe functie en kijken uit naar een pret­tige en profes­si­o­nele samen­wer­king.", aldus Eric Martens, voor­zitter raad van commissarissen.

Foto en tekst: © Rabo­bank Noorden­veld West Groningen