2018 Lauwersland Online - Cursus fruitboom snoeien op Landgoed Verhildersum in Leens

Cursus fruit­boom snoeien op Land­goed Verhil­dersum in Leens

Op zaterdag 17 maart geeft pomo­loog Harry van der Laan een cursus fruit­boom snoeien in de boom­gaard van Land­goed Verhil­dersum in Leens.

Hebt u één of meer­dere fruit­bomen en/of bent u lief­hebber van oude fruit­rassen? Speciaal voor u wordt een cursus fruit­boom snoeien op Land­goed Verhil­dersum geor­ga­ni­seerd. Voor de echte lief­heb­bers is het moge­lijk zich aan te melden voor deze cursus fruit­boom snoeien, die op zaterdag 17 maart gehouden wordt. De cursus start om 10:00 uur in de Muse­um­boer­derij en zal onge­veer 5 uren duren.


2018 Lauwersland Online - Cursus fruitboom snoeien op Landgoed Verhildersum in Leens


De unieke boom­gaard van Land­goed Verhil­dersum heeft onge­veer 135 oude fruit­boom­rassen en is daarmee onder­deel van het museale groene erfgoed van Verhil­dersum. We vinden het belang­rijk dat oude rassen bewaard worden zodat in de toekomst ook nog geproefd kan worden van soorten als het Zomer Zijden Hemdje, de Rode Anana­sappel en de Zoete Bloemee. Prach­tige namen en bijzon­dere smaken.

De boom­gaard van Land­goed Verhil­dersum is niet gericht op productie, toch zijn we erg blij met een goede oogst. Appels, peren en pruimen worden na de oogst verkocht in de Muse­um­boer­derij en tijdens de Streek­markt. Ook de Verhil­dersum-appelsap en -jam zijn gewilde producten. Op deze manier kan iedereen meege­nieten van de oogst en wie wil dat nou niet?

Een goede oogst komt echter niet vanzelf. Daar­voor is onder­houd nodig. Onder­houd zoals de voor­jaars­snoei. En nu de lente zich aandient, beginnen ook de acti­vi­teiten voor het nieuwe seizoen van Land­goed Verhil­dersum en gaan de vrij­wil­li­gers van de boom­gaard aan de slag met de voor­jaars­snoei in de boom­gaard. Dit is de basis voor een gezonde boom en een goede oogst. Voor u een mooie gele­gen­heid om de kunst af te kijken en te leren hoe u thuis uw eigen fruit­boom het best kunt aanpakken.

Lief­heb­bers kunnen zich aanmelden voor deze cursus fruit­boom snoeien. De cursus wordt gegeven door pomo­loog Harry van der Laan. Er zal gestart worden met de theorie waarna iedere deel­nemer de theorie in de prak­tijk mag gaan brengen in de boom­gaard. De cursus start om 10:00 uur in de Muse­um­boer­derij en duurt tot onge­veer 15:00 uur. De kosten voor deel­name bedragen € 25,- per persoon en het meenemen van een eigen snoeimes stellen wij op prijs. U kunt zich tot 12 maart opgeven door te mailen naar info@verhildersum.nl.


Land­goed Verhildersum
Wierde 40
9965 TB Leens
tele­foon: 0595 - 571 430

Bezoek voor meer infor­matie de website www.verhildersum.nl !

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.