LAUWERSLAND ONLINE - Dag van de Garnaal op 11 mei 2019

Dag van de Garnaal op 11 mei 2019

Met enthou­si­asme is het bestuur van Stich­ting Promotie Lauwersoog weer druk bezig met de voor­be­rei­dingen van de Dag van de Garnaal in de haven van Lauwersoog.

De Dag van de Garnaal wordt volgend jaar gehouden op zaterdag 11 mei van 10:00 tot 17:00 uur, gelijk­tijdig met de Redding­bootdag van de KNRM. De Dag van de Garnaal is met dertig­dui­zend bezoe­kers een topat­tractie in Noord-Nederland.

Tijdens de Dag van de Garnaal, die op het haven­ter­rein en in de visaf­slag wordt gehouden, zal er voor jong en oud weer veel te beleven zijn: een grote braderie, oude ambachten, varen met garna­len­kot­ters en ook is er een Shan­ty­ko­ren­fes­tival. Op 11 mei 2019 is ook de lande­lijke Redding­bootdag van de KNRM. Dona­teurs van de KNRM kunnen gratis meevaren op de snelle reddings­boten. Natuur­lijk staat op deze dag de visserij centraal. U kunt een beeld krijgen van hoe duur­zaam en mili­eu­be­wust de vissers hun vangst doen, tot de verwer­king van de verse garnalen en vis.

Zeelucht maakt hongerig en fijn­proeven kan op de Dag van de Garnaal dan ook te kust en te keur. Zo zijn er diverse garnalen- en mossel­proe­ve­rijen. Wie liever een gerookte paling of forel wil, wordt even­eens op zijn wenken bediend. Naast vele nauti­sche acti­vi­teiten en visspe­ci­a­li­teiten zijn er demon­stra­ties van oude ambachten. Er is volop live-muziek, terwijl voor de jeugd even­eens het nodige is te beleven. Genoeg gezel­lig­heid voor de hele dag en het hele gezin.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.dagvandegarnaal.nl !

Foto: © Jan Beets