LAUWERSLAND ONLINE - De Boer is (S)troef opnieuw Kampioen Drakenbootrace

De Boer is (S)troef opnieuw Kampioen Drakenbootrace

Met een verschil van 1-8ste van een seconde werd het team van vrien­den­ploeg De Boer is (S)troef uit Kollum afge­lopen zaterdag voor de tweede keer op rij Fries Kampioen Drakenbootrace. 

De Open Friese Kampi­oen­schappen Draken­boot­race werd voor de zesde keer gehouden. In een span­nende strijd gingen zo’n 300 deel­ne­mers verdeeld over 16 teams de strijd met elkaar aan. De Boer is (S)troef ging met de wissel­beker en € 500,- aan prij­zen­geld naar huis.


LAUWERSLAND ONLINE - De Boer is (S)troef opnieuw Kampioen Drakenbootrace


Naast de wedstrijden op het water was er in Kollum nog veel meer te beleven. Zaterdag werd omstreeks 11:30 uur het eerste start­schot gelost voor het Open Fries Kampi­oen­schap. Naast de wedstrijden was er ook een braderie in het centrum, veel live muziek met Zanger Peter, Dweil­or­kest Dinges en de Saxy Lady’s. Ook waren er een tweetal leuke attrac­ties voor de kinderen.

Rond 17:00 uur was de finale van de Draken­boot­race. Drie teams die ieder geza­men­lijk in de voor­ronden de snelste tijden hadden geroeid, mochten het tegen elkaar opnemen. De eerste prijs was voor team De Boer is (S)troef uit Kollum, tweede prijs was voor De Bikkels uit Koot­ster­tille en de derde prijs ging naar het team van Vrien­den­ploeg De Stobbe uit Veen­klooster. Ook dit jaar was het Klaas Jansma die live verslag deed van de Jumbo Draken­boot­race. Met een optreden van feest­band Jukebox Live in de feest­tent bleef het tot in de late uurtjes gezellig in Kollum

De orga­ni­satie kan terug­kijken op een zeer geslaagd evene­ment en is voor­ne­mens om ook in 2019 weer een Open Fries Kampi­oen­schap Draken­boot­race te gaan houden. Een derge­lijk evene­ment is alleen moge­lijk dankzij de steun van talloze spon­soren en vrij­wil­li­gers. De commissie wil dan ook iedereen die heeft bijge­dragen aan dit succes harte­lijk danken.


LAUWERSLAND ONLINE - De Boer is (S)troef opnieuw Kampioen Drakenbootrace


Het Open Fries Kampi­oen­schap Draken­boot­race en het Draken­boot­fes­tival worden geor­ga­ni­seerd door Plaat­se­lijk Belang Kollum, Stich­ting Acti­vi­teiten Plat­form Kollum (APK) en Onder­ne­mers­ver­e­ni­ging HIM. Hoofd­sponsor is Jumbo Kollum (Harm de Hoop).

Foto's: © Sijmen Zandberg