Lauwersland Online - De laatste boer van Euvelgunne

De laatste boer van Euvelgunne

Het Groninger Land­schap toont op zondag 18 februari de film "De laatste boer van Euvel­gunne" bij Buiten­plaats Reit­diep op Noorderhoogebrug.

Een film van Tom Tieman:

"De laatste boer van Euvel­gunne" is een sober portret van een boer die tegen de verdruk­king van de stad in door is blijven boeren. Het is de eerste film van de Groninger film­maker Tom Tieman en een copro­ductie van Stich­ting Beeld­lijn en Stich­ting Film­col­lec­tief Groningen.

Tussen het razende verkeer van de Groninger Ringweg en de bedrijven op indu­strie­ter­rein Euvel­gunne houdt boer Thies Dijk­huis nog zeven koeien op zijn kleine stukje land. Vroeger keek Dijk­huis vanuit zijn boer­derij uit over de weilanden. Veel collega-boeren zijn uit het voor­ma­lige gehucht Euvel­gunne vertrokken om plaats te maken voor de indu­strie. Ook Dijk­huis had weg kunnen gaan, maar hij besloot om samen met zijn broer Teun de strijd aan te gaan met de opruk­kende stad. Hij wilde zijn land, dat aan de boorden van de histo­ri­sche rivier De Hunze ligt, in de oorspron­ke­lijke staat behouden.


Bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reitdiep
Wold­dijk 103
9738 AD Groningen

Datum: zondag 18 februari 2018
Tijd: 14:00 - 15:00 uur

Kosten: € 2,50 / bescher­mers van Het Groninger Land­schap en kinderen tot 12 jaar € 2,00


Bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reitdiep

Het bezoe­kers­cen­trum biedt naast expo­si­ties en diverse acti­vi­teiten onder andere: een prach­tige film over het Reit­diep­ge­bied met Floortje Dessing en een leuke winkel met diverse streek­pro­ducten en wandel- en fiets­routes. Buiten is het een bees­ten­boel en er is een heuse tokkel­baan voor jong en oud.

Lauwersland Online - De laatste boer van Euvelgunne


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Onderste foto: © Geert Job Sevink
© Het Groninger Landschap