De nieuwe gemeenteraad voor Het Hogeland is een feit

maandag 26 november 2018

De nieuwe gemeen­te­raad voor Het Hoge­land is een feit

Na de vast­stel­ling van de verkie­zings­uit­slag is de nieuwe gemeen­te­raad voor Het Hoge­land een feit. In Het Hoge­land College in Warffum kwamen de 7 lijst­trek­kers van de raads­par­tijen bijeen in een open­bare bijeenkomst. 

Na een korte terug­blik op de campagne en de verkie­zings­uit­slag werd er gesproken over het opkomst­per­cen­tage. Dat 48% van de stem­ge­rech­tigden niet is gaan stemmen, is een signaal vinden alle partijen. De partijen geven aan dat er werk aan de winkel is. Het opkomst­per­cen­tage van 52,21% is welis­waar niet hoog, maar nog altijd hoger dan de gemid­delde opkomst bij herindelingsverkiezingen.

Colle­ge­vor­ming

De eerste taak van de gemeen­te­raad is de vorming van een college. Zoals gebrui­ke­lijk neemt de grootste fractie - Gemeen­te­Be­langen Het Hoge­land - het initi­a­tief bij de colle­ge­vor­ming. Dat de partijen er geen gras over laten groeien, blijkt wel uit de eerste verken­nende gesprekken die afge­lopen weekend al plaats­ge­vonden hebben. De volgende stap is het aanwijzen van twee externe infor­ma­teurs die met alle partijen gesprekken gaan voeren.

De partijen hopen snel tot een college te komen. Dat moet ook wel want op woensdag 2 januari is de eerste gemeen­te­raads­ver­ga­de­ring waarbij de nieuwe raad wordt geïn­stal­leerd en de wethou­ders worden benoemd.

De nieuwe raad geeft aan trans­pa­rantie heel belang­rijk te vinden. De eerste gesprekken vinden plaats achter gesloten deuren maar zodra het kan, wordt er gecommuniceerd.

Foto en tekst: © BMWE-gemeenten