LAUWERSLAND ONLINE - DE PLOEGLEDEN VAN NU ZOEKEN HULP

"De Ploeg­leden van nu" zoeken hulp!

Het adem­be­ne­mende cultuur­land­schap rond Ezinge heeft "de Ploeg­leden van nu" geïn­spi­reerd tot een reeks prach­tige kunst­werken. Deze werken zijn van 18 mei tot en met 21 oktober 2018 te zien in Museum Wier­den­land in Ezinge tijdens de tentoon­stel­ling Kunst op Sporen.

De Ploeg­leden willen graag een cata­logus uitgeven waarin niet alleen deze kunst­werken zijn opge­nomen, maar ook de fiets- en wandel­route die zij hebben uitgezet in het Middag Humster­land. Met behulp van een route­kaart kan de lezer, over de schouder van de betref­fende kunste­naar, meekijken naar datgene wat hem of haar heeft geïn­spi­reerd op de speci­fieke plek waar het werk gemaakt is.

De Groninger kunst­kring De Ploeg bestaat in 2018 honderd jaar, en wie jarig is trak­teert. Een beetje. Want om een uitgave van 64 pagina's in kleur - met een geplande druk­datum van mei 2018 - moge­lijk te maken, is hulp nodig.

Wie een steentje bij wil dragen aan de cata­logus "Kunst-op-sporen" kan dat hier doen. Voor elke dona­teur ligt een cadeautje klaar. Nieuws­gierig naar wat dat is? Kijk dan op de website…

Bezoek voor meer infor­matie over de Groninger kunst­kring De Ploeg de website www.groningerkunstkringdeploeg.nl !