Definitieve verkiezingsuitslag gemeente Het Hogeland

vrijdag 23 november 2018

Defi­ni­tieve verkie­zings­uit­slag gemeente Het Hogeland

Op woensdag 21 november 2018 waren de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen voor de nieuwe gemeente Het Hoge­land. Vanoch­tend, vrijdag 23 november 2018, heeft het hoofd- en centraal stem­bu­reau de defi­ni­tieve uitslag van de verkie­zingen vastgesteld.

Defi­ni­tieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen:

Poli­tieke partij Stemmen Zetels
Gemeen­te­Be­langen Het Hogeland  4694  8
CDA  3675  6
Chris­ten­Unie  2925  4
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)  2856  4
GROENLINKS  1799  3
SP (Soci­a­lis­ti­sche Partij)  1556  2
VVD  1284  2
Demo­craten 66 (D66)  559  0
Hoge­land Lokaal Centraal  505  0

De cijfers van deze gemeenteraadsverkiezingen:

• aantal kies­ge­rech­tigden: 38211
• aantal kiezers die een volmacht hebben afge­geven: 1904
• aantal uitge­brachte stemmen: 19853
• aantal geldige stemmen: 19899
• aantal blanco stemmen: 46
• aantal ongeldig stemmen: 54

• aantal partijen: 9
• aantal te verdelen zetels: 29
• opkomst­per­cen­tage: 52,22%

Foto: Verkie­zings­bord voor het gemeen­te­huis in Uithuizen | © Lauwers­land Online
Tekst: © BMWE-gemeenten