LAUWERSLAND ONLINE - DICHTERBIJ DE BEVER - CAMERAS GEPLAATST IN BEVERBURCHT HUNZEDAL

Dichtbij de bever: camera's geplaatst in bever­burcht Hunzedal

Vanaf vandaag is het moge­lijk om het wel en wee van een bever­fa­milie in een bever­burcht in het Hunzedal bij het Zuid­laar­der­meer van dichtbij te volgen.

Het Groninger Land­schap plaatste drie camera’s: één buiten de burcht en twee in verschil­lende kamers in de burcht. Via drie livestreams zijn de bevers 24 uur per dag te volgen op de speciale bever­pa­gina van de website van Het Groninger Landschap.

Unieke beelden

De drie webcams zullen unieke beelden ople­veren: voor het eerst wordt er in Neder­land in het wild in een bever­burcht gefilmd. Met hulp van natuur­filmer Luc Enting heeft Het Groninger Land­schap de modernste tech­niek toege­past bij de burcht. Met minus­cule camera’s worden de bewe­gingen van de bevers vast­ge­legd, zonder dat ze hier iets van merken of gestoord worden. Natuur­be­heerder Michel Krol: "Het zou geweldig zijn om de geboorte van een bever­jong live te kunnen zien. We hopen dat dit jaar mee te maken. Daarom is het van cruciaal belang dat men de bevers met rust laat en niet bij de burcht gaat kijken."

Film­tips van de kijkers

Om het publiek te betrekken bij dit project worden mensen aange­moe­digd film­tips in te sturen van de livestreams. Datum en tijd­stip van de opname van de filmtip kunnen via de bever­pa­gina op de website van Het Groninger Land­schap door­ge­stuurd worden naar de redactie. De leukste film­tips worden dan op de site geplaatst met daarbij de naam van de inzender. De eerste wordt boven­dien beloond met een levens­echte bever­knuffel! Daar­naast worden elke week leuke blogs geschreven over de bevers in het Hunzedal.

Het plaatsen van de camera’s is moge­lijk gemaakt door een bijdrage van de Nati­o­nale Post­code Loterij.

Dichtbij de Bever

De livestreams, film­tips en blogs zijn tot en met juli 2018 te volgen via www.groningerlandschap.nl/dichtbijdebever.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


Foto: © Bas Breetveld