Lauwersland Online - Dizain aan de slag met huisstijl voor de gemeente Het Hogeland

Dizain aan de slag met huis­stijl voor de gemeente Het Hogeland

Bureau Dizain gaat de huis­stijl voor de nieuwe gemeente Het Hoge­land ontwerpen. Het Groningse bureau kwam als beste uit de bus bij een presen­tatie op dinsdag 16 januari. Er waren vier bureaus uitge­no­digd die twee moge­lijke ontwerpen mochten presen­teren. Dizain kwam als winnaar naar voren.

De presen­ta­ties zijn gegeven aan de stuur­groep Herin­de­ling BMWE-gemeenten en de werk­groep huis­stijl. Daarna boog de werk­groep huis­stijl en een selectie van de stuur­groep zich over de gepre­sen­teerde ontwerpen én over de presen­tatie van de bureaus zelf. Dat gebeurde aan de hand van een aantal func­ti­o­nele criteria.

Dizain gaat het ontwerp nader uitwerken. In februari 2018 krijgen de inwo­ners van de vier gemeenten en de mede­wer­kers de gele­gen­heid om te kiezen uit twee vari­anten. Eind februari van dit jaar ligt er een defi­ni­tieve huis­stijl. Die wordt stap voor stap inge­voerd: van brief­pa­pier tot wagen­park en van visi­te­kaartjes tot bewegwijzering.