LAUWERSLAND ONLINE - DOKKUMER KINDEREN WANDELEN VOOR WATER

Dokkumer kinderen "Wandelen voor Water"

Op woensdag 21 maart hebben bijna 200 basis­school­kin­deren met hun juffen en mees­ters uit Dokkum en omge­ving de pres­ta­tie­wan­del­tocht "Wandelen voor Water" door de stad gehouden. 

Ze liepen 6 kilo­meter met een rugzak met daarin 6 liter water en onderweg bezochten ze de water­zui­ve­ring voor een rond­lei­ding. Via de Boni­fa­ti­us­bron eindigde de wandel­tocht in de Grote Kerk waar iedereen werd bedankt door burge­meester Marga Waan­ders en kinder­bur­ge­meester Aukje Miedema.

Volgens de laatste inschat­ting zullen de kinderen maar liefst 10.000 euro bijeen hebben gelopen waarmee de stich­ting ZOA schoon water projecten in Liberia zal financieren.

De tocht werd geor­ga­ni­seerd en bege­leid door Rota­ry­club Dokkum, de lokale Jumbo-super­markt verzorgde de versnaperingen.