LAUWERSLAND ONLINE - Drie kunstenaars exposeren in het Stol-Vennemahuis in Baflo

Drie kunste­naars expo­seren in het Stol-Venne­ma­huis in Baflo

Tijdens de week­einden van 25 & 26 augustus en 1 & 2 september is er in het Stol-Venne­ma­huis in Baflo een expo­sitie te bezich­tigen van drie kunste­naars die elk op hun eigen wijze laten zien wat ze in hun mars hebben. Het gaat daarbij om een diver­si­teit in kunst­ui­tingen van schil­deres Jenny Weege­naar-Possel, foto­grafe Step­hanie Sopacua en kera­miste Rika Dijkstra.

Tijdens genoemde dagen is de expo­sitie dage­lijks tussen 11:00 en 17:00 uur gratis te bezich­tigen. De muzi­kale opening vindt plaats op zondag 26 augustus om 14:00 uur. Dat gebeurt door muzi­kale bijdrages van flui­tiste Alice van der Meer, zangeres (en expo­sant) Rika Dijkstra en pianist Wouter de Koning. Voor een inspi­re­rend, verras­send en offi­cieel openings­woord zorgt Step­hanie Sopacua. De opening wordt daar­naast nog opge­luis­terd met een glaasje en een hapje.

Jenny Weege­naar-Possel

Voor Jenny Weege­naar-Possel gaat het een beetje om een "thuis­wed­strijd" want ze woont name­lijk sinds 2006 in Baflo. Daar kwam de geboren Groningse terecht na een tijd in Breu­kelen en 28 jaar in 's-Herto­gen­bosch te hebben gewoond. Toen begon ze haar oplei­ding bij Noor­de­rA­te­liers, de school voor schil­der­kunst. Dit jaar begon ze ook nog aan een cursus bij Svetlana Tartakovska.

Jenny schil­dert naar waar­ne­ming en onder­werpen die haar raken door schoon­heid. Dat kunnen verschil­lende onder­werpen zijn: de zee, het Wad, schelpen, het Hoge­land, bloemen en ook haar geboor­te­stad Groningen.

Step­hanie Sopacua

Voor Step­hanie Sopacua is foto­grafie, naast een crea­tieve uiting, ook commu­ni­catie. Ze ervaart foto­grafie als praten en het vertellen van een verhaal. Ze laat haar obser­va­ties spreken, vertaald in beeld. Ze spitst zich nooit bewust toe op een thema, maar de duide­lijke aanwe­zig­heid in haar beelden is toch de natuur. Daarbij gaat het niet alleen om de natuur als Flora en Fauna, maar ook om de natuur in de mens zelf, van een berg­land­schap tot een mense­lijke geboorte, alles is verbonden met de natuur, de natuur van de mens.

De beelden van Step­hanie Sopacua komen in groot formaat, zodat het niet alleen om "een foto" gaat, maar dat het ook een bele­ving wordt. Ze hoopt op deze manier te bereiken dat de natuur gezien wordt in al haar kwets­baar­heid en kracht. Naast eigen vrij werk, werkt ze ook in opdracht voor parti­cu­lieren en bedrijven. Voor verdere infor­matie is de website www.stephaniesopacua.com te raadplegen.

Rika Dijkstra

Rika Dijkstra, die werd geboren in het vissers­dorp Zout­kamp op de vette klei van het Hoge Noorden, belandde ooit op weg naar het toneel in de muziek. Na een jaren­lange carrière in Zweden, Dene­marken en later ook in Neder­land, werd ze getrig­gerd door de klei, waar ze zelf vandaan kwam. Daarbij ging het om klei in al zijn hoeda­nig­heden: de ruige klei, de stugge en soepele klei, het mengen ervan, het expe­ri­men­teren met het verwerken van verschil­lende soorten klei in één stuk waar­door figuren ontstonden, waar de fantasie op los gelaten kon worden zonder restric­ties, waarbij ook nog alles mocht en alles kon, maar dan wel totdat de klei anders besliste. Wat een vrijheid!

Rika volgde lessen bij gere­nom­meerde kera­misten, ontdekte van alles en werd kritisch bekeken. Ze kan er niet meer zonder.


Stol-Venne­ma­huis
Emma­straat 9
9953 RA Baflo

datum: zaterdag 25 & zondag 26 augustus en zaterdag 1 & zondag 2 september 2018
tijd: 11:00 - 17:00 uur


Tekst: © Janny De Weijs
Foto: © Step­hanie Sopacua