Lauwersland Online

dinsdag 31 juli 2018

Drie muziek­podia tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen in Dokkum

Dokkum telt dit jaar maar liefst drie muziek­podia tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen. Naast het hoofd­po­dium op de Zijl is er dit jaar een volwaar­dige program­me­ring op de Markt en een extra podium op de Breedstraat.

"Vorig jaar moesten we veilig­heids­halve de toestroom van publiek naar de Zijl stop­zetten.", zegt Willem Verbeek, produ­cent en voor­zitter van de muziek­com­missie. "Nu we op de Markt dit jaar ook een volwaar­dige program­me­ring hebben staan, met onder andere Alle Hens Aan Dek op vrijdag 7 september, verwachten we dat het ook daar al gauw druk gaat worden. Het derde podium op de Breed­straat moet ervoor zorgen dat het publiek zich gemak­ke­lijker kan verspreiden en zich overal in de stad kan vermaken met goede muziek."

De verschil­lende podia bieden met elkaar een zeer geva­ri­eerd programma. Verbeek: "Op de Zijl staan tradi­tie­ge­trouw de hoofd­ar­tiesten, met dit jaar onder andere Waylon en André Hazes. Op de Markt zie je naast Alle Hens Aan Dek artiesten als Maan, Kraantje Pappie en The Cool Quest. De Breed­straat biedt plaats aan korpsen, shan­ty­koren, optre­dens van muziek­school Opus3. Op zater­dag­avond staat daar het programma 'Het grote café aan de haven' met bekende en minder bekende Neder­lands­ta­lige artiesten. Met de Night of the Praams, een koffie­con­cert en Adje's meezing­con­cert daar­om­heen gepro­gram­meerd, is er aan ieders muzieks­maak gedacht."

Veilig­heids­maat­re­gelen

De Dokkumer Admi­ra­li­teits­dagen zijn in een paar jaar tijd uitge­groeid tot een van de grotere festi­vals van Noord-Neder­land. Gemid­deld komen er deze vier dagen zo’n 50.000 à 60.000 bezoe­kers naar Dokkum.

Er zijn de nodige veilig­heids­maat­re­gelen getroffen om de bezoe­kers­stromen in goede banen te leiden. Zo hangen overal in de stad toezichtcamera’s en staan de veilig­heids­dien­sten continu in contact met elkaar. Verbeek: "Samen met de hulp­dien­sten staan we 24/7 paraat, zicht­baar en onzicht­baar. Van EHBO’ers in bootjes onder de Zijl tot meer uitge­zette loop­routes om de mensen meer te kunnen 'sturen' als het druk wordt. Aan alles is gedacht."

"Dat groter worden gaat vanzelf, dat over­komt je"

Verbeek zag de groei van de Admi­ra­li­teits­dagen al vanaf het begin af aan aankomen: "Het groepje mensen wordt groter, spon­soren bieden zich en aan, het verplaatsen van het podium zorgde ervoor dat nog meer mensen van de unieke sfeer kwamen genieten. Meer publiek vraagt om een bredere program­me­ring op verschil­lende podia. Dan kom je in logis­tieke processen terecht. Veilig­heid wordt een groter aandachts­punt, licht en geluid worden steeds profes­si­o­neler. Er is nog geen jaar geweest waarin we het draai­boek van de vorige editie konden aanhouden. Dat groter worden gaat vanzelf, dat over­komt je."

De toekomst

Hoe het in de toekomst komt met de Admi­ra­li­teits­dagen? Verbeek: "De kunst is volgens mij ervoor te waken dat het niet gewoon wordt, maar dat we tege­lijk zorgen dat we dicht bij de basis blijven. De kracht van dit evene­ment blijft dat het vrij toegan­ke­lijk is voor iedereen. Dat geeft heel veel mensen die anders nooit naar zo'n festival zouden kunnen, de kans het wel mee te maken. Dat hebben we te danken aan alle onder­ne­mers in de regio die dit feest moge­lijk maken, samen met de vrij­wil­li­gers die dit met elkaar opzetten. Een van de drij­vende krachten achter de orga­ni­satie van de Admi­ra­li­teits­dagen is de club mensen waar je enorm veel energie van krijgt. Met elkaar wordt het festival gedragen. Het is een feestje om aan mee te werken."

"What the f*ck is dít dan"

Willem Verbeek over de Admi­ra­li­teits­dagen: "Ik doe de productie van best veel festi­vals en evene­menten, maar de Admi­ra­li­teits­dagen in Dokkum hebben iets speci­aals voor mij. Dat komt misschien omdat ik uit de buurt kom, maar we merken het ook aan artiesten die hier komen.

Toen de jongens van Di-Rect via de Wortel­haven het podium voor het eerst zagen in 2016, zeiden ze echt letter­lijk 'what the f*ck is dít dan'. Een podium en setting zoals hier, dat vind je echt nergens anders. Wie herin­nert zich niet het kippen­vel­mo­ment dat Jeroen van der Boom 'de Markol' gewoon naar zich toe liet varen en toen direct contact maakte met de fans in de boot? Dat zoiets kon maakte ook indruk op hem. En dat zijn voor mij persoon­lijk de bijzon­dere momenten waar ik het voor doe."

Foto: © Marit Anker | Tekst: Thea van der Schaaf

Lauwersland Online - Ekster Mode en Wonen - Leens© Ekster Mode en Wonen
Lauwersland Online - Knol Leens - Accessoires & Onderdelen - Leens
Lauwersland Online - Adventurepark Waddenfun - Wehe - den Hoorn
Lauwersland Online - Autoservice Pont - Leens
Lauwersland Online - Rijwiel Centrum Penninga - Grijpskerk
't Ailand - Lauwersoog
Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Da's ja goud - UITagenda van Het Hogeland & omstreken
Lauwersland Online - Autobedrijf Iwema - Noordhorn
Accountantskantoor Van der Til - Oldekerk
Lauwersland Online - Drukkerij Hekkema - Zuidhorn
Lauwersland Online - Kraamzorg Westerkwartier - Zuidhorn
Lauwersland Online - Balk Zalencentrum - Zuidhorn
Lauwersland Online - Bos Men&Women - Zuidhorn
Lauwersland Online - Gert Jan van Ark Juweliers - Zuidhorn
Lauwersland Online - "Advertentieblad Zaken die uw aandacht vragen"
Lauwersland Online - Autocentrum Snip - Doezum© Auto­cen­trum Snip
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Zandgors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Veldgors - Ballum
Lauwersland Online - Snip Auto 2000 - Grootegast© Snip Auto 2000
Lauwersland Online - Autobedrijf Harry Kremer - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Lauwersland Online - De Horizon slapen in hutten - Molenrij
Lauwersland Online - Museum Wierdenland - Ezinge© Museum Wierdenland
Lauwersland Online - Sportvisserij Tender - Lauwersoog© Sport­vis­serij Tender
Lauwersland Online - Tuk Tuk Lauwersoog - Lauwersoog© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ton Medendorp tuinmachines - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Autoschadeherstelbedrijf Dijksterhuis - Uithuizen
Lauwersland Online - Het Warfhoeske - Warfhuizen© Siegrid Hekma
Lauwersland Online - Landgoed Verhildersum - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ambachtelijke Bakkerij Peters - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Nou Nòg Mooier! - Warfhuizen
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Duingors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland