LAUWERSLAND ONLINE - Expositie "Ode aan De Ploeg" in Galerie Het Raadhuis

Expo­sitie "Ode aan De Ploeg" in Galerie Het Raadhuis

Van 4 augustus tot en met 28 oktober is in Galerie Het Raad­huis in Eenrum de expo­sitie "Ode aan De Ploeg" te bezichtigen.

2018 is het Ploeg­jaar, kunst­kring De Ploeg bestaat 100 jaar. Het Groninger Hoge­land, waar Galerie Het Raad­huis is geves­tigd, was en is een belang­rijke inspi­ra­tie­bron voor de leden van De Ploeg en voor veel heden­daagse kunste­naars. Gale­rie­houder Ankie Onnes heeft 14 heden­daagse kunste­naars gevraagd zich te laten inspi­reren door de werken, de kleuren, de sfeer en de loca­ties van de Ploegleden.


De deel­ne­mende kunstenaars

Chris­tiaan Afman, Sonja Brussen, Henk van Donk, Rutger Hiemstra, Edzard Krol, Wouter Okel, Theo Onnes, Groetje Postma, Gertjan Scholte-Albers, Antje Sonnen­schein, Ton van Steen­bergen, Grietje Postma, Sibrig Veen­land en Cees Vegh.


LAUWERSLAND ONLINE - Expositie "Ode aan De Ploeg" in Galerie Het Raadhuis


Galerie Het Raadhuis
Raad­huis­straat 17
9967 RA Eenrum
tele­foon: 0595 – 497 002

Bezoek voor meer infor­matie de website www.galeriehetraadhuis.nl !

Galerie Het Raad­huis is geopend van zaterdag en zondag van 13:00 – 17:00 uur.

Bovenste foto: Antje Sonnen­schein - Het Hogeland
Onderste foto: Roos Schu­ring - Een lome dag op Het Hogeland