LAUWERSLAND ONLINE - Expositie van fotografe Annie Beugel in Bezoekerscentrum Waddenkust in Pieterburen

Expo­sitie van foto­grafe Annie Beugel in Bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust in Pieterburen

Het Groninger Land­schap expo­seert vanaf zaterdag 4 augustus werken van Annie Beugel in Bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust in Pieterburen.

Annie Beugel is opge­groeid in het Groninger land­schap. Hoewel zij nu al enige tijd buiten de provincie woont, is zij in haar hart nog altijd met dat land­schap en de Waddenzee verbonden en keert zij er vele malen per jaar naar terug. De rust, de ruimte en de orde­lijke inde­ling van dit land­schap vinden hun weer­slag in haar foto­grafie. Daarin zoekt ze, waar ook ter wereld, de rust en de leegte op van het land waarop zij zo gesteld is en eigen­lijk niet goed kan missen.

Voor het project Mnemonic Lands­cape is ze terug­ge­keerd naar de plekken waar ze is opge­groeid. In haar foto­grafie heeft ze dit gere­du­ceerd tot losse onder­delen, zoals lucht, aarde en water. Door daar de nadruk op te leggen, maakt ze veran­de­ringen door tijd en licht waar­neem­baar. Het zijn abstrac­ties van het land­schap. Haar foto’s refe­reren niet aan een speci­fieke locatie, maar zijn mnemo­nics: geheu­gen­steun­tjes die een sfeer of herin­ne­ring oproepen.

De expo­sitie is te bezich­tigen vanaf zaterdag 4 augustus tot en met woensdag 31 oktober van dinsdag tot en met zondag van 13:00 tot 17:00 uur. In de maand augustus is Bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust ook op maandag van 13:00 tot 17:00 uur geopend. De toegang is gratis.


Bezoe­kers­cen­trum Waddenkust
Hoofdweg 83
9968 AB Pieterburen

Datum: zaterdag 4 augustus tot en met woensdag 31 oktober 2018
Tijd: 13:00 - 17:00 uur

Kosten: de toegang is gratis


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


© Het Groninger Landschap