LAUWERSLAND ONLINE - FEESTELIJKE HEROPENING VAN MOLEN WINDLUST IN BURUM

Fees­te­lijke hero­pe­ning van molen Wind­lust in Burum

Zaterdag 24 maart gaat voor molen Wind­lust in Burum een fees­te­lijke dag worden. Om 13:00 uur zal burge­meester Bilker van de gemeente Kollu­mer­land en Nieuw­kruis­land de molen offi­cieel heropenen.

Ruim een jaar geleden werd molen Wind­lust uit voor­zorg stil­ge­legd, net als 46 andere molens in Neder­land met deel­bare roeden. De Rijks­dienst voor het Cultu­reel Erfgoed waar­schuwde dat deze moge­lijk niet veilig zouden zijn. Tech­nisch onder­zoek volgde en uitein­de­lijk werd besloten de roeden te vervangen.

De Molen­ma­kers uit Tzum­marum hebben deze winter de roeden gede­mon­teerd en afge­lopen maand de nieuwe roeden weer gestoken. Omdat de molen een jaar niet heeft kunnen draaien, moest al het "gaande werk" nage­keken worden want hout werkt, ook als het stil­staat. Maar nu is het dan zover: de molen kan weer draaien!

Op zaterdag 24 maart zal burge­meester Bilker de molen hero­penen door de vang te lichten en daarmee de molen weer te laten draaien. Een taak die hij eerder heeft vervuld: in 2014 werd de molen ook al hero­pend nadat deze in de late avond van zondag 8 april 2012 (Eerste Paasdag) was afgebrand.

U bent van harte welkom om bij de hero­pe­ning aanwezig te zijn!


LAUWERSLAND ONLINE - FEESTELIJKE HEROPENING VAN MOLEN WINDLUST IN BURUM


Molen Wind­lust
Herestraat 54
9851 AD Burum


Brand in 2012 en herbouw

In de late avond van zondag 8 april 2012 (Eerste Paasdag) is molen Wind­lust afge­brand en geheel verwoest. Na een half uur zakte het acht­kant volledig in elkaar. De politie hield in verband met de brand een aantal jongeren aan. Zij verklaarden dat ze oude bijbels uit de container hadden gehaald en bij de molen hadden aange­stoken. Hierbij sloeg het vuur over naar de molen. Ze hebben verklaard dat ze het nog uitge­maakt hadden. Later zagen ze dat de molen in lich­ter­laaie stond. De molen was verze­kerd voor ruim een miljoen euro.

In juli 2012 werd bekend dat de molen zou worden herbouwd en naar verwach­ting in 2014 weer zou draaien. Op 6 september 2014 werd de herbouwde molen offi­cieel geopend. Een maand later, op 6 oktober, ging minister Jet Busse­maker persoon­lijk langs met het nieuws dat de Wind­lust, ofschoon het een replica betreft, zijn monu­men­ten­status terugkreeg.

Een jaar geleden moest de molen toch weer stil­gezet worden.