Feestelijke officiële opening van de Marciaborg in Rasquert

maandag 15 oktober 2018

Fees­te­lijke offi­ciële opening van de Marci­a­borg in Rasquert

Op donder­dag­middag 18 oktober tussen 13:15 en 14:00 uur wordt de Marci­a­borg in Rasquert, in aanwe­zig­heid van en door wethouder Harmannus Blok, op fees­te­lijke wijze offi­cieel geopend. Onder het motto "kleur­rijk samen" werken de kinderen deze dag aan een voor­stel­ling met muziek en dans. De voor­stel­ling maakt deel uit van de offi­ciële opening.

De Marci­a­borg biedt ruimte aan peuter­speel­zaal Ploentje van Kids2b, c.d.b.s. Ichthus, o.b.s. Noor­de­wier en BSO De Hobbits van Kids2b. Daar­naast heeft ook Tennis­club Baflo een eigen ruimte. (Sport)verenigingen kunnen gebruik­maken van de sport­zaal. De bouw van de Marci­a­borg heeft ruim een jaar geduurd.

Fees­te­lijke opening

De opening op donderdag 18 oktober wordt een kleur­rijk spek­takel dat groten­deels door de kinderen wordt inge­vuld. De kinderen volgen in de ochtend dans- en muziek­work­shops die samen leiden tot een fantas­tisch optreden tijdens de offi­ciële opening in de middag.

De offi­ciële openings­han­de­ling is symbo­lisch en vindt plaats op het plein. Wethouder Harmannus Blok onthult samen met kinderen wensen voor de toekomst op een speciale plek.

Iedereen is welkom om dit feest mee te vieren. Na de offi­ciële opening is de Marci­a­borg open voor bezichtiging.

Trots op het project

Wethouder Harmannus Blok: "Ik ben als wethouder bij het gehele proces betrokken geweest. Vanaf de eerste gesprekken tot het reali­seren van de Marci­a­borg en nu dus de offi­ciële opening, heeft het hele proces vier jaar geduurd. Door­gaans kost het reali­seren van een derge­lijk centrum veel langer. Je hebt te maken met verschil­lende eind­ge­brui­kers die alle­maal eisen en wensen hebben. In ons geval hadden we ook nog te maken met complexe bouw: toekomst­proof, aard­be­vings­be­stendig en duur­zaam. De Marci­a­borg is gelukkig veel sneller tot stand gekomen, mede door de construc­tieve samen­wer­king van alle betrokken partijen. Ik ben er trots op dat ik dit project heb mogen bege­leiden als wethouder."

Marcia­park

Recent is het oude school­ge­bouw van o.b.s. Noor­de­wier gesloopt en is het plein aange­legd. In de toekomst zal hier het Marcia­park komen.

Tekst: © Claudia Brink

Marci­a­borg

Meij­maweg 9a
9955 VC Rasquert

Datum: donderdag 18 oktober 2018
Tijd: 13:15 uur