Feestelijke opening van de Pakjesbootdagen in Dokkum

vrijdag 23 november 2018

Fees­te­lijke opening van de Pakjes­boot­dagen in Dokkum

Vanaf maandag 26 november vindt in Dokkum de Pakjes­boot­dagen plaats. Orga­ni­sator Dennis Amerongen van SINT INC., hoofd­spon­sors HEMA, Albert Heijn en Beleef Lauwersoog hebben voor dit initi­a­tief de handen ineen­ge­slagen. Pakjes­boot 10 wordt open­ge­steld voor publiek en geeft een kijkje in de voor­be­rei­dingen op Pakjes­avond. Wie weet wat er te ontdekken valt… en is er misschien de moge­lijk­heid een glimp op te vangen van Sinter­klaas zelf?

Aan de Dijk in Dokkum ter hoogte van de Rabo­bank meerde op zaterdag 17 november de boot van Sinter­klaas aan. De boot blijft er in ieder geval tot en met zondag 2 december liggen. Op maandag 26 november zal in Bar Zelle - onder toeziend oog van Sinter­klaas, de kinder­bur­ge­meester en de burge­meester - op fees­te­lijke wijze het start­sein worden gegeven voor de Pakjesbootdagen.

Basis­scholen zijn de hele week van harte welkom om een bezoek brengen aan de pakjes­boot. Tevens is het winke­lend publiek in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 december van harte welkom om de pakjes­boot te bewonderen.

Dennis Amerongen heeft er in elk geval veel zin in: "In navol­ging van de intocht van afge­lopen jaar, heeft Sinter­klaas verzocht Pakjes­boot 10 open te stellen voor alle kinderen. Zij kunnen een kijkje nemen op de boot om te zien en ervaren hoe alle pieten druk bezig zijn om alles in gereed­heid te brengen voor Pakjesavond."

Vanaf het moment dat Sinter­klaas in het land is, zijn er kleur­platen voor een teke­nin­gen­actie af te halen bij de HEMA & Albert Heijn in Dokkum. Bij inle­ve­ring zal er voor worden gezorgd dat de kleur­platen een mooie plek krijgen op de boot.

Foto & tekst: © Janneke de Vries