LAUWERSLAND ONLINE - Feestelijke opening van de Zuurdiekster Struunspeultoen

Fees­te­lijke opening van de Zuur­diek­ster Struunspeultoen

Op zaterdag 30 juni om 15:00 uur wordt de Zuur­diek­ster Struun­speul­toen fees­te­lijk geopend door Zuur­diek­ster Mädi Cleerdin (frac­tie­voor­zitter PvdA) en Mari­ëtte de Visser (wethouder van de gemeente De Marne). Er is samen met de kinderen een verras­send fees­te­lijk programma uitgedacht.

Begin 2016 werd het besluit genomen om het oude saaie speel­tuintje van Zuur­dijk - met groten­deels afge­schreven speel­toe­stellen - om te toveren in een avon­tuur­lijk natuur­speel­veld. Heilien Tonc­kens en Ruurd van Donse­laar (Groen­ad­vies) ontwierpen in samen­spraak met de kinderen een natuur­speel­veld voor jong en oud. De kinderen maakten maquettes en stelden een wensen­lijst op.

De fonds­wer­ving verliep zeer voor­spoedig en de gemeente werkte mee, kortom: alles leek erop dat het snel klaar zou zijn… maar… de weer­goden besloten anders. Tijden­lang was het veld nauwe­lijks begaan­baar en de kraan kon maar steeds het land niet op. Wel werd er aange­plant, een grote zand­speel­plaats gemaakt, een wadi gegraven en een pomp geplaatst. Er is dankzij de mede­wer­king van de Noord Groningse Uitda­ging een "konij­nen­burcht" van grote riool­pijpen - met inge­met­selde pick­nick­plek - gemaakt.

Mede dankzij veel zelf­werk­zaam­heid van het dorp is het gelukt om het oude saaie speel­tuintje om te toveren in een verras­send avon­tuur­lijk natuur­speel­veld. Ook de kinderen van Zuur­dijk hebben hard meege­werkt. Ze hebben gesjouwd met stenen, gegraven, met zware krui­wa­gens gelopen, geholpen met planten, oude stenen in het dorp voor de bijen­muur verza­meld en bloemen voor bijen en insecten gezaaid. Er waren natuur­work­shops, zoals het maken van een insec­ten­hotel en het bouwen aan de bijen­muur. Ook werden er vogel­huisjes getim­merd en opge­hangen. Welis­waar is het veld is nog niet klaar, het is nog wel een struun­veld in ontwik­ke­ling. Zo is de bijen­muur is nog niet klaar, moet de zitmuur nog gebouwd worden, het blote­voe­tenpad moet er nog komen, maar Zuur­dijk is trots op wat er bereikt is. Eigen­lijk hoopt de project­groep zelfs dat het nooit klaar zal zijn, maar dat er altijd nieuwe ontwik­ke­lingen zullen volgen!

Zuur­dijk viert op zaterdag 30 juni een feestje en nodigt u van harte uit om de resul­taten tot nu toe te komen bekijken!


Zuur­diek­ster Struunspeultoen
Ingang: naast Hoofdweg 42
9966 VC Zuurdijk

Datum: zaterdag 30 juni 2018
Tijd: 15:00 uur


De Zuur­diek­ster Struun­speul­toen is mede tot stand gekomen met steun van bijdragen van de volgende fondsen/instanties:

Gemeente De Marne, Coöpe­ra­tie­fonds Rabo­bank NWG, Loket Leef­baar­heid, Prins Bern­hard Cultuur­fonds, Sobri­ëtas, Provincie Groningen, Jantje Beton, de Noord Groningse Uitda­ging, RWE/Van Weert en Vlie­dorp B.V.