LAUWERSLAND ONLINE - FIETSEN DOOR HET REITDIEPGEBIED MET HET GRONINGER LANDSCHAP

Fietsen door het Reit­diep­ge­bied met Het Groninger Landschap

Op zaterdag 28 april orga­ni­seert Het Groninger Land­schap vanuit Buiten­plaats Reit­diep op Noor­der­hoog­e­brug een fiets­tocht van circa 30 kilo­meter door het Reitdiepgebied.

Tijdens deze fiets­tocht bezoeken we het Reit­diep­ge­bied van de stad Groningen tot aan Aduar­der­zijl. We komen langs en door Adorp, Hekkum, Garn­werd, Aduar­der­zijl, Feer­werd en Oostum.

In dit gebied, vol histo­ri­sche land­schaps­ele­menten, zullen we restanten zien van de oude rivier de Hunze, wier­den­dorpjes, vroege water­werken zoals het gegraven Reit­diep bij Garn­werd en de Aduar­der­zijlen. Het is een gebied waar Het Groninger Land­schap veel terreinen bezit en een beheer voert dat gericht is op goede omstan­dig­heden voor weide­vo­gels. Gidsen besteden aandacht aan de ontwik­ke­ling van het land­schap gedu­rende de laatste 2500 jaar.


Bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reitdiep
Wold­dijk 103
9738 AD Groningen

Datum: zaterdag 28 april 2018
Tijd: 13:30 - 16:30 uur

Kosten: Deel­name is gratis, aanmelden gewenst. Dit kan via www.groningerlandschap.nl - activiteiten

Het bezoe­kers­cen­trum biedt naast expo­si­ties en diverse acti­vi­teiten onder andere: een prach­tige film over het Reit­diep­ge­bied met Floortje Dessing en een leuke winkel met diverse streek­pro­ducten en wandel- en fiets­routes. Buiten is het een bees­ten­boel en er is een heuse tokkel­baan voor jong en oud.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


© Het Groninger Landschap
Foto: © Lauwers­land Online